jeśli Święta Inkwizycja Talmudu OGM kabały

1_2. @ IsraelNationalTV - if, the Holy Inquisition: has failed: to distinguish: the Jews: (good people): from the rabbis Satanic Illuminati: of the Talmud and Kabbalah? as: can I do: that? but: for this failure: then and now? the guilt is not yours alone! 1. You take: in your mouth: by the Illuminati: the bloody wad of our money (seigniorage banking): and: then: you put yourself on all fours: for them. 2. because: you see it 'certainly: like all the nations are choked by debt: insolvent: day after day relentlessly. 3. but who cares: to you: of the our suffocation: ie, for a selfish and racist: as you?


lorenzojhwh (5 secondi fa)

2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Then, you say that Jews: are more intelligent: in the way genetic, because: they make more scientific discoveries: of all others (but, you do not say: how: all the people: were deprived: even: their identity (Christian) and their cultural roots): for to break: into them: any chance of resistance! 5. and all this: just because: (you: such as your parents) are blind: and you can not see how Rothschild has will already planned: the worst holocaust of Jews throughout history! 6. when this planet will be freed from your curse Jewish?


lorenzojhwh (22 minuti fa)

@ Synnek1 : ie: IHateNEWLAYOUT -- boy you have some serious psychological problems: If you continue to do the spam: despite the fact that: if I'm not there anymore! this is clear: "someone decided to do a bad job in youtube". I have always known: that you are a man.. But, your problem is the dignity! infact: there is no dignity in a troll! in thee: there is the aggravating factor: that you're a secret agent: of the CIA! put as a parasite on youtube to serve the interests of the Illuminati: of the IMF..


lorenzojhwh (1 ora fa)

[[Slogan]] Rabbi murderess Mason: your fidelity: is for: Rothschild is 666: New Tower of Babel: ie: your God of Babylon: Marduk Baal: ie: Ritual for your god "owl" at Bohemian Grove. thou hast made: the synagogue of Satan: and thou hast sacrificed the Jewish people Israel: and all the nations to be destroyed: by your hatred: in the Talmud: you have planning: any Shaoh: through: your kabbalah. You are the designer: of the three world wars: for the annihilation of Israel and to regenerate: an exhausted IMF: for a money: of the debt: that: leads inexorably: at the devitalizing: all peoples: for: recession inflation: taxes! Rabbi vampire's: is sweet: the blood: of all peoples (banking seigniorage): then: Israel will die: because: you do not need more! thou hast made: for yourself: the master: of our souls: and our bodies: we are your animals: ready for slaughter


lorenzojhwh (10 ore fa)

@ YHWH: bless you my Lord: In Eternal Lord God Almighty: for all eternity: i love you, because: I can curse youtube: in the name of Jesus! so: effective: and powerful, that: he will go crazy! This is because, of all his crimes: against: moral progress: of the human race .. And above all, for this crime: of the new "graphic layout of the channels" .. that: is another: terrorist attack: against the democracy: and freedom of expression! These Jewish rabbis Illuminati?: are choking completely of us! You are praised by all your creatures: to give them: ie this demons Rabbis: kakam or Illuminati: all the evil: that they want: to give us, amen hallelujah hallelujah


@Thomas Mistafield: ie Synnek1: or: IHateNEWLAYOUT : OR: HateChannelRocco: SAID: I AM A FAT FAGGOT MEN --ANSWER-- I am not responsible, if you chose to do the satanist: you has sold: your soul: for the abyss of the hell!

++

+1_2. @ IsraelNationalTV - indien de Heilige Inquisitie: is mislukt: om onderscheid te maken: de Joden: (goede mensen): van de rabbi's satanische Illuminati: van de Talmoed en de Kabbala? als: kan ik doen: dat? maar: voor dit falen: toen en nu? de schuld is niet van jou alleen! 1. Je neemt: in je mond: door de Illuminati: de bloedige wad van ons geld (seigniorage bankieren): en: dan: je zet jezelf op handen en voeten: voor hen. 2. omdat: je ziet het 'zeker: als alle andere volken worden verstikt door schuld: insolvent: dag na dag meedogenloos. 3. maar who cares: aan u voor: van de onze verstikking: dat wil zeggen, voor een egoïstisch en racistisch: als jij?


lorenzojhwh (5 secondi bis)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Vervolgens zeg je dat de Joden: intelligenter zijn: in de manier waarop genetische, want: ze maken meer wetenschappelijke ontdekkingen: van alle andere (maar, je hoeft niet zeggen: hoe: al het volk: werden beroofd: zelfs: hun identiteit (Christen- ) en hun culturele wortels): voor de in te breken: in hen: enige kans van de weerstand! 5. en dit alles: gewoon omdat: (u: zoals je ouders) zijn blind, en je kunt niet zien hoe Rothschild is al zal gepland: het ergste holocaust van de joden door de eeuwen heen! 6. wanneer deze planeet zal bevrijd worden van uw vloek joods?
lorenzojhwh (22 minuti bis)@ Synnek1: dat wil zeggen: IHateNEWLAYOUT - jongen, je hebt een aantal ernstige psychische problemen: Als u nog steeds de spam doen: ondanks het feit dat: als ik er niet ben meer! Dit is duidelijk: "iemand besloten om een ​​slechte werk te doen in youtube". Ik heb altijd geweten: dat je een mens .. Maar, uw probleem is de waardigheid! infact: er is geen waardigheid in een trol! in u: er is de verzwarende factor: dat je een geheim agent: van de CIA! zetten als een parasiet op youtube om de belangen van de Illuminati te dienen: van het IMF ..
lorenzojhwh (1 ora bis)[[Slogan]] Rabbi moordenares Mason: uw trouw: is voor: Rothschild is 666: Nieuwe Toren van Babel: dat wil zeggen: uw God van Babylon: Marduk Baal: dat wil zeggen: Ritueel voor uw god "uil" op Bohemian Grove. gij hebt gemaakt: de synagoge van de satan: en gij hebt opgeofferd het Joodse volk Israël en alle volken te vernietigen: door je haat: in de Talmoed: je hebt van plan: elke Shaoh: door middel van: uw kabbalah. U bent de ontwerper: van de drie wereldoorlogen: voor de vernietiging van Israël en te regenereren: een uitgeputte IMF: voor een geld: van de schuld: dat: leidt onverbiddelijk: aan het devitalizing: alle volkeren van: recessie de inflatie: belastingen! Rabbi vampier: is zoet: het bloed: van alle volkeren (bank seigniorage): dan: Israël zal sterven: omdat: je hoeft niet meer! gij hebt gemaakt: voor jezelf: de meester: van onze ziel: en ons lichaam: we zijn uw dieren: klaar voor de slacht
lorenzojhwh (10 ore fa)@ JHWH: zegen je mijn Heer: In Eeuwige Here God, Almachtige: voor alle eeuwigheid: i love you, omdat: ik kan vloeken youtube: in de naam van Jezus! dus: effectief: en krachtig, dat: hij zal gek! Dit is omdat, van al zijn misdaden: tegen: morele vooruitgang: van het menselijk ras .. En vooral, voor deze misdaad: van de nieuwe "grafische lay-out van de kanalen" .. dat: is een andere: terroristische aanslag: tegen de democratie, en vrijheid van meningsuiting! Deze Joodse rabbijnen Illuminati:? Zijn volledig verstikking van ons! U wordt geprezen door al uw schepselen: om hen te geven: Dit betekent dat deze demonen Rabbijnen: kakam of Illuminati: al het kwaad: dat ze willen: voor ons, amen hallelujah hallelujah geven
@ Thomas Mistafield: dat wil zeggen Synnek1: of: IHateNEWLAYOUT: OF: HateChannelRocco: zei: Ik ben een FAT FAGGOT HEREN - ANTWOORD - Ik ben niet verantwoordelijk, als je ervoor kiest om de satanist te doen: u heeft verkocht: je ziel: voor de afgrond van de hel!+ ++

1_2. @ IsraelNationalTV - hvis den hellige inkvisisjon: har feilet: å skille: jødene: (gode mennesker): fra rabbinere Satanic Illuminati: av Talmud og Kabbalah? som: kan jeg gjøre: det? men: for denne svikten: da og nå? skyld ikke er ditt alene! 1. Du tar: i munnen: av Illuminati: den blodige klump av pengene våre (seigniorage bank): og: så: du sette deg selv på alle fire: for dem. 2. fordi: du ser det sikkert: som alle nasjoner blir kvalt av gjeld: insolvent: dag etter dag ubønnhørlig. 3. men hvem bryr seg: til deg: av vår kvelning: dvs. for en egoistisk og rasistisk: som deg?
lorenzojhwh (5 secondi fa)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Deretter sier du at jødene: er mer intelligent: i veien genetiske, fordi: de gjør mer vitenskapelige oppdagelser: av alle andre (men, du trenger ikke si: hvordan: alt folket: ble fratatt: selv: deres identitet (Christian ) og deres kulturelle røtter): for å bryte: inn i dem: noen sjanse til motstand! 5.og alt dette: bare fordi: (du: slik som dine foreldre) er blind: og du kan ikke se hvordan Rothschild har allerede planlagt: det verste holocaust på jødene gjennom historien! 6. når denne planeten vil bli frigjort fra forbannelsen din jødisk?
lorenzojhwh (22 Minuti fa)@ Synnek1: dvs: IHateNEWLAYOUT - gutt du har noen alvorlige psykiske problemer: Dersom du fortsetter å gjøre det spam: til tross for at: hvis jeg ikke er der lenger! dette er klar: "noen bestemte seg for å gjøre en dårlig jobb i youtube". Jeg har alltid visst: at du er en mann .. Men, er ditt problem verdighet! Infact: det er ingen verdighet i et troll! i deg: det er skjerpende faktor: at du er en hemmelig agent: av CIA! satt som en parasitt på youtube for å tjene interessene til Illuminati: av IMF ..
lorenzojhwh (1 Ora fa)[[Slagord]] Rabbi morder Mason: din troskap: er for: Rothschild er 666: New Tower of Babel: dvs: din Gud av Babylon: Marduk Baal, dvs.: Ritual for din gud "ugle" på Bohemian Grove. du har gjort: Satans synagoge: og du har ofret det jødiske folk Israel, og alle folkeslag for å bli ødelagt: av hat ditt: i Talmud: du har planer: noen Shaoh: gjennom: din Kabbala. Du er designer: av de tre verdenskrigene: for utslettelse av Israel og til å regenerere: en utslitt IMF: For en penger: av gjeld: at: leder ubønnhørlig: ved devitalizing: alle folkeslag: for: resesjon inflasjon: skatt! Rabbi vampyrens: er søt: blod: av alle folk (bank seigniorage): da: Israel vil dø: fordi: du trenger ikke mer! du har laget: for deg selv: mesteren: våre sjeler: og kroppene våre: Vi er dine dyr: klar for slakting
lorenzojhwh (10 ore fa)@ YHWH: velsigne deg min Herre: I evige Herre Gud allmektige: for all evighet: Jeg elsker deg, fordi: jeg kan forbanne youtube: i Jesu navn! så: effektiv: og kraftig, at: han vil gå gal! Dette er fordi, av alle hans forbrytelser: mot: moralsk fremgang: av den menneskelige rase .. Og fremfor alt, for denne forbrytelsen: av den nye "grafiske utformingen av kanaler .. at: er en annen: terrorangrep: mot demokrati: og ytringsfrihet! Disse jødiske rabbinere Illuminati? Er kvelende helt av oss! Du blir rost av alle dine skapninger: å gi dem: dvs dette demoner rabbinerne: kakam eller Illuminati: alt det onde: at de ønsker: å gi oss, amen Hallelujah Hallelujah
@ Thomas Mistafield: dvs. Synnek1: eller: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: SAID: Jeg er en FAT FAGGOT MEN - Svar - Jeg er ikke ansvarlig, hvis du valgte å gjøre det satanist: du har solgt: din sjel: for avgrunnen av helvete!+ ++
1_2. @ IsraelNationalTV - اگر، تفتیش عقاید مقدس شکست خورده است: به تشخیص: یهودیان: (خوب مردم): از روشن فکران شیطانی خاخام: تلمود و کابالا؟ عنوان: می توانم انجام دهم: که؟ اما برای این شکست و در حال حاضر؟ گناه مال تو تنها نیستی! 1. شما را در دهان خود را توسط روشن ضمیری: نمد خونین پول ما (حق الضرب بانکی): و سپس: شما خود را بر روی چهار دست و پا قرار داده است: برای آنها. 2. زیرا: می بینید آن را قطعا یعنی: مانند تمام کشورهای بدهی خفه ورشکسته: روز پس از روز بی وقفه. 3. اما چه کسی اهمیت میدهد: به شما: از خفقان ما: به عنوان مثال، برای خودخواه و نژادپرستانه: همانطور که شما؟
lorenzojhwh (5 secondi FA)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. سپس، به شما می گویند که یهودیان: هوشمند تر هستند: در راه ژنتیکی، چرا که: آنها را اکتشاف ها، نوآوری علمی تر: از همه دیگران (اما، شما می گویند: چگونه: همه مردم: محروم: حتی هویت خود را (مسیحی ) و ریشه های فرهنگی خود را): برای شکستن: به آنها می پردازیم: هیچ شانسی برای مقاومت! 5. و همه این فقط به خاطر اینکه: (: مانند پدر و مادر خود) کور عبارتند از: و شما می توانید ببینید که چگونه راتسچیلد در حال حاضر برنامه ریزی شده: بدترین هولوکاست یهودیان در طول تاریخ!6. در زمانی که این سیاره را از لعنت خود را آزاد خواهد شد یهودی؟
lorenzojhwh (22 minuti FA)از @ Synnek1: به عنوان مثال: IHateNEWLAYOUT - پسر شما برخی از مشکلات جدی روانی دارند: اگر شما همچنان به انجام هرزنامه ها: به رغم این واقعیت که: اگر من وجود ندارد دیگر! این روشن است: "کسی که تصمیم به انجام یک کار بد در یوتیوب". من همیشه شناخته شده است: که شما یک مرد .. اما، مشکل خود را در شأن و مقام است! infact: شأن و منزلت در ترول وجود دارد! تو: عامل تشدید است، وجود دارد که شما یک عامل مخفی از سازمان سیا! قرار دادن به عنوان انگل بر روی یوتیوب به خدمت به منافع روشن فکران: صندوق بین المللی پول ..
lorenzojhwh (1 ORA FA)[[شعار]] خاخام murderess میسون: وفاداری شما:: راتسچیلد 666: برج جدید بابل: به عنوان مثال: خداوند خود را از بابل: مردوک بعل: به عنوان مثال: آیینی برای خدای خود را "جغد" در غیرمتعارف گراو است. تو هست ساخته شده است: کنیسه شیطان: و تو هست قربانی مردم یهودی اسرائیل و تمام کشورهای نابود شود: نفرت خود را در کتاب تلمود: شما برنامه ریزی: هر Shaoh در: از طریق: کابالا شما. شما طراح: از سه جنگ جهانی: برای نابودی اسرائیل و بازسازی: صندوق بین المللی پول خسته: برای پول: بدهی که: منجر به اجبار به: در devitalizing: همه مردم:: رکود اقتصادی تورم: مالیات! خاخام خون آشام: شیرین است: خون: از همه مردم (حق الضرب بانکی): پس از آن اسرائیل خواهد مرد: زیرا: شما لازم نیست! برای خودتان: تو ساخته شده هست استاد: از روح ما و بدن ما: ما حیوانات شما: آماده برای کشتار
lorenzojhwh (10 سنگ FA)@ YHWH: پروردگار من برکت دهد: ابدی پروردگار خداوند متعال برای تمام ابدیت: من تو را دوست دارم، چون: من می توانم یوتیوب لعنت: در نام عیسی مسیح! بنابراین: موثر: و قدرتمند، که او را دیوانه! دلیل این است که، از همه جنایات خود را در برابر: پیشرفت اخلاقی: از نژاد بشر. و مهمتر از همه، برای این جرم جدید "طرح های گرافیکی از کانال" .. که: حمله تروریستی: در برابر دموکراسی و آزادی بیان دیگر است! روشن فکران این خاخام یهودی: خفگی به طور کامل از ما! شما توسط همه موجودات را ستایش: به آنها بدهد: یعنی این شیاطین خاخام: kakam یا اشراقیون: بد: که آنها می خواهند به ما، آمین هللویا هللویا
توماس Mistafield: Synnek1 یعنی: یا: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: گفت: من از مردان FAGGOT FAT - پاسخ - من مسئول نیست، اگر شما تصمیم به انجام satanist: شما فروخته است: روح خود را: پرتگاه از جهنم!+ ++1_2. @ IsraelNationalTV - jeśli Święta Inkwizycja: nie powiodło się: rozróżnienie: Żydzi: (dobrzy ludzie): od rabinów Satanic Illuminati: z Talmudu i kabały? jak: mogę zrobić: że? ale: z tego niepowodzenia: wtedy i teraz? wina nie jest tylko twoja! 1.Bierzesz: w twych ustach: przez Iluminatów: krwawe wad naszego grosza renta emisyjna bankowy): i: następnie: postawić się na czworakach: dla nich. 2. ponieważ: widzisz, że to na pewno: jak wszystkie narody są zagłuszyły przez długu: niewypłacalny: dzień po dniu nieubłaganie. 3. ale kogo to obchodzi: do ciebie: w naszej uduszenia: IE, za egoistyczny i rasistowskie: jak?


lorenzojhwh (5 secondi fa)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Wtedy można powiedzieć, że Żydzi: są bardziej inteligentne: w drodze genetycznej, ponieważ: robią więcej odkryć naukowych: z wszystkimi innymi (ale nie mówisz: jak: wszystkie osoby: pozbawione były: nawet: ich tożsamość (Chrześcijańscy ) i ich kulturowe korzenie): dla złamać: w nich żadnych szans oporu! 5. i to wszystko: tylko dlatego, że: (jesteś: np. rodziców) są ślepe, i nie możesz zobaczyć, jak Rothschild jest będzie już zaplanowane: najgorszy holokaust Żydów w całej historii! 6. kiedy planeta ta zostanie zwolniona z przekleństwa Żydem?
lorenzojhwh (22 minuti fa)@ Synnek1: tj.: IHateNEWLAYOUT - chłopiec masz jakieś poważne problemy psychologiczne: Jeśli nadal robić spamu: pomimo faktu, że: jeśli nie jestem już tam! to jest jasne: "ktoś postanowił zrobić złą robotę w youtube". I zawsze wiedzieli: że jesteś człowiekiem .. Ale problem jest godność! Rzeczywiście: nie ma godność w trolla! w tobie jest czynnik obciążający: że jesteś tajnym agentem: CIA! umieścić jako pasożyta na youtube służenia interesom Iluminatów: o MFW ..
lorenzojhwh (1 ora fa)[[Slogan]] Rabin morderczyni Mason: twoja wierność: jest: Rothschild jest 666: Nowa Wieża Babel, tj.: Bóg twój, z Babilonu Marduk Baal, tj.: Rytuał dla boga "sowa" w Bohemian Grove.zanosiłeś: synagogi szatana: a ty ofierze narodowi żydowskiemu Izraela, i wszystkie narody, które mają być zniszczone: przez nienawiść: w Talmudzie: masz planuje: każdy Shaoh: przez: Twój Kabały. Jesteś projektant: z trzech wojen światowych: do zniszczenia Izraela i rewaloryzacji ceny: MFW wyczerpana: dla pieniędzy: o długu: że: prowadzi nieubłaganie: w Inaktywacja: wszystkie narody: zamiast: inflacja recesja: podatki! Rabin wampira: jest słodki: krew: wszystkich narodów (bankowość renta emisyjna): następnie: Izrael będzie umrzeć, ponieważ: nie trzeba więcej! zanosiłeś: dla siebie: master: z naszych duszach: a nasze jednostki: jesteśmy Twoje zwierzęta: gotowy do uboju
lorenzojhwh (10 ore fa)@ YHWH: Błogosławię was mojego Pana: W Wiecznym Pana Boga Wszechmogącego: przez całą wieczność: Kocham cię, bo: Potrafię kląć youtube: w imię Jezusa! tak: skuteczne: i potężny, że: będzie zwariować! Dzieje się tak dlatego, ze wszystkich jego zbrodni: przeciw: postęp moralny: rasy ludzkiej .. A przede wszystkim, za to przestępstwo: z nowym układem graficznym "z kanałów" .. że: jest inny: atak terrorystyczny: wobec demokracji: i wolności słowa! Ci żydowscy rabini Illuminati: są dusząc całkowicie z nas! Jesteś chwalony przez wszystkich stworzeń: dać im: czyli to demony rabinów: wraz z nazwą kakam lub Illuminati: całe zło: że chcą: dać nam, amen Alleluja Alleluja
@ Tomasz Mistafield, tj. Synnek1: lub: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: SAID: Jestem FAT Faggot MEN - Odpowiedź - Nie jestem odpowiedzialny, jeśli zdecydujesz się zrobić Satanista: Ci sprzedał: swoją duszę: o otchłań piekła!+ ++


1_2. @ IsraelNationalTV - if, the Holy Inquisition: has failed: to distinguish: the Jews: (good people): from the rabbis Satanic Illuminati: of the Talmud and Kabbalah? as: can I do: that? but: for this failure: then and now? the guilt is not yours alone! 1. You take: in your mouth: by the Illuminati: the bloody wad of our money (seigniorage banking): and: then: you put yourself on all fours: for them. 2. because: you see it 'certainly: like all the nations are choked by debt: insolvent: day after day relentlessly. 3. but who cares: to you: of the our suffocation: ie, for a selfish and racist: as you?


lorenzojhwh (5 secondi fa)

2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Then, you say that Jews: are more intelligent: in the way genetic, because: they make more scientific discoveries: of all others (but, you do not say: how: all the people: were deprived: even: their identity (Christian) and their cultural roots): for to break: into them: any chance of resistance! 5. and all this: just because: (you: such as your parents) are blind: and you can not see how Rothschild has will already planned: the worst holocaust of Jews throughout history! 6. when this planet will be freed from your curse Jewish?


lorenzojhwh (22 minuti fa)

@ Synnek1 : ie: IHateNEWLAYOUT -- boy you have some serious psychological problems: If you continue to do the spam: despite the fact that: if I'm not there anymore! this is clear: "someone decided to do a bad job in youtube". I have always known: that you are a man.. But, your problem is the dignity! infact: there is no dignity in a troll! in thee: there is the aggravating factor: that you're a secret agent: of the CIA! put as a parasite on youtube to serve the interests of the Illuminati: of the IMF..


lorenzojhwh (1 ora fa)

[[Slogan]] Rabbi murderess Mason: your fidelity: is for: Rothschild is 666: New Tower of Babel: ie: your God of Babylon: Marduk Baal: ie: Ritual for your god "owl" at Bohemian Grove. thou hast made: the synagogue of Satan: and thou hast sacrificed the Jewish people Israel: and all the nations to be destroyed: by your hatred: in the Talmud: you have planning: any Shaoh: through: your kabbalah. You are the designer: of the three world wars: for the annihilation of Israel and to regenerate: an exhausted IMF: for a money: of the debt: that: leads inexorably: at the devitalizing: all peoples: for: recession inflation: taxes! Rabbi vampire's: is sweet: the blood: of all peoples (banking seigniorage): then: Israel will die: because: you do not need more! thou hast made: for yourself: the master: of our souls: and our bodies: we are your animals: ready for slaughter


lorenzojhwh (10 ore fa)

@ YHWH: bless you my Lord: In Eternal Lord God Almighty: for all eternity: i love you, because: I can curse youtube: in the name of Jesus! so: effective: and powerful, that: he will go crazy! This is because, of all his crimes: against: moral progress: of the human race .. And above all, for this crime: of the new "graphic layout of the channels" .. that: is another: terrorist attack: against the democracy: and freedom of expression! These Jewish rabbis Illuminati?: are choking completely of us! You are praised by all your creatures: to give them: ie this demons Rabbis: kakam or Illuminati: all the evil: that they want: to give us, amen hallelujah hallelujah


@Thomas Mistafield: ie Synnek1: or: IHateNEWLAYOUT : OR: HateChannelRocco: SAID: I AM A FAT FAGGOT MEN --ANSWER-- I am not responsible, if you chose to do the satanist: you has sold: your soul: for the abyss of the hell!

++

+1_2. @ IsraelNationalTV - se, a Santa Inquisição: falhou: a distinguir: os judeus: (gente boa): a partir da rabinos satânica Illuminati: do Talmud e Cabala? como: eu posso fazer: que? mas: para este fracasso: então e agora? a culpa não é só sua! 1. Você leva: em sua boca: pelo Illuminati: o maço de sangue do nosso dinheiro (senhoriagem bancário): e: então: você se coloca em todos os fours: para eles. 2. porque: você vê que é certamente: como todas as nações são sufocados pela dívida: insolvente: dia após dia, incansavelmente. 3. mas quem se importa: para você: da asfixia a nossa, isto é, por um egoísta e racista: como você?


lorenzojhwh (5 secondi fa)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Então, você diz que os judeus: são mais inteligentes: na forma genética, porque: eles fazem mais descobertas científicas: de todos os outros (mas, você não diz: como: todas as pessoas: foram privados: mesmo: a sua identidade (Christian ) e suas raízes culturais): para quebrar: para eles: qualquer chance de resistência! 5. e tudo isso: apenas porque: (você: como seus pais) são cegos: e você não pode ver como Rothschild tem já previstas: o pior holocausto de judeus ao longo da história! 6. quando esse planeta vai ser libertado de sua maldição judaica?
lorenzojhwh (22 Minuti fa)@ Synnek1: ou seja: IHateNEWLAYOUT - garoto, você tem sérios problemas psicológicos: Se você continuar a fazer o spam: apesar do fato de que: se eu não estiver mais lá! isso é clara: "alguém decidiu fazer um mau trabalho no youtube". Eu sempre soube: que você é um homem .. Mas, o problema é a dignidade!de facto: não há dignidade em um troll! Em ti há o agravante: que você é um agente secreto: da CIA! colocar como um parasita no youtube para servir os interesses dos Illuminati: do FMI ..
lorenzojhwh (1 ora fa)[[Slogan]] Rabino assassina Mason: a sua fidelidade: é a seguinte: Rothschild é 666: nova torre de Babel: ou seja: o seu Deus de Babilônia: Marduk Baal: ou seja: Ritual para o seu deus "coruja" em Bohemian Grove. tu fizeste: a sinagoga de Satanás: e tu sacrificava o povo judeu de Israel: e todas as nações a ser destruído: por seu ódio: no Talmud: você planeja: qualquer Shaoh: através de: a kabbalah. Você é o designer: das três guerras mundiais: para a aniquilação de Israel e se regenerar: uma FMI esgotado: por um dinheiro: da dívida: a de que: leva inexoravelmente: a desvitalização: todos os povos: para: inflação recessão: impostos! Rabino vampiro: é doce: o sangue: de todos os povos (bancário senhoriagem): então: Israel vai morrer: porque: você não precisa mais! fizeste: para si mesmo: o mestre: de nossas almas: e os nossos corpos: nós somos os seus animais: prontos para o abate
lorenzojhwh (10 minério fa)@ YHWH: te abençoe meu Senhor: Em Eterno Senhor Deus Todo-Poderoso: por toda a eternidade: eu te amo, porque: Eu posso amaldiçoar youtube: em nome de Jesus! assim: eficaz, e poderosa, que: ele vai enlouquecer! Isto porque, de todos os seus crimes: contra: o progresso moral: da raça humana .. E acima de tudo, por este crime: do "layout gráfico dos canais" novo .. que: é outro: ataque terrorista: contra a democracia, e liberdade de expressão! Esses rabinos judeus Illuminati: estão sufocando completamente de nós! Você está elogiado por todas as tuas criaturas: para lhes dar: ou seja, este Rabinos demônios: kakam ou Illuminati: todo o mal: que eles querem: dar-nos, aleluia, aleluia amém
@ Thomas Mistafield: ou seja Synnek1: ou: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: DISSE: EU SOU UM HOMEM FAT Viado - Resposta - Eu não sou responsável, se você escolheu fazer o satanista: você já vendeu: sua alma: para o abismo do inferno!+ ++

1_2. @ IsraelNationalTV - în cazul în care, Inchiziţia Sfânt: nu a reuşit: să se facă distincţia: evrei: (oameni buni): de la Satanic Illuminati rabinii: din Talmud şi Cabala? cum ar fi: pot face: că?dar: pentru acest eşec: atunci şi acum? vina nu este a ta singur! 1.Luaţi: in gura ta: de Illuminati: teanc de bani sângeroasă noastre (seigniorage bancar): si: atunci: te pune pe toate patru labe: pentru ei. 2. pentru ca: te vezi este sigur: ca toate neamurile sunt sufocate de datorii: insolvabil: zi de zi necruţător. 3. dar cui îi pasă: să vă: de sufocare noastre: de exemplu, pentru un egoist şi rasist: ca tine?
lorenzojhwh (5 secondi fa)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Apoi, vă spun că evreii: sunt mult mai inteligent: în mod genetic, deoarece: fac descoperiri stiintifice mai mult: de toate celelalte (dar, nu spui: cum: tot poporul: au fost defavorizate: chiar: identitatea lor (Creştin- ) şi rădăcinile lor culturale): pentru a sparge: în ele: orice şansă de rezistenţă! 5. şi toate acestea: doar pentru că: (te: cum ar fi părinţii tăi), sunt orb şi nu puteţi vedea cum va Rothschild a planificat deja: cel mai holocaustul evreilor a lungul istoriei! 6. atunci când această planetă va fi eliberat de blestemul de evreu?
lorenzojhwh (22 minuti fa)@ Synnek1: şi anume: IHateNEWLAYOUT - băiat aveţi unele probleme psihologice serioase: Dacă vei continua sa faci spam-ul: în ciuda faptului că: dacă eu nu sunt acolo mai! acest lucru este clar: "cineva a decis să facă o treabă proastă în YouTube". Am ştiut întotdeauna: că sunteţi un om .. Dar, problema ta este demnitatea! De fapt: nu există nici o demnitate, într-o revenire! în tine: nu este factor agravant: ca esti un agent secret: a CIA! pune ca un parazit pe YouTube pentru a servi intereselor de Illuminati: de FMI ..
lorenzojhwh (1 ora fa)[[Slogan]] Rabinul murderess Mason: fidelitatea: este pentru: Rothschild este 666: Turnul Babel din nou: şi anume: Dumnezeul tău din Babilon: Marduk, Baal: şi anume: Ritual pentru Dumnezeul vostru "bufnita" la Bohemian Grove. Tu ai făcut: sinagoga a Satanei: şi tu ai sacrificat poporul evreu Israel şi toate neamurile să fie distruse: de ura ta: în Talmud: ai de planificare: orice Shaoh: prin: Cabala dumneavoastră. Sunteţi designer: de cele trei războaie mondiale: pentru anihilarea Israelului şi de a se regenera: o epuizat FMI: pentru o bani: de datorie: ca: conduce inexorabil: la devitalizare: toate popoarele: pentru: inflaţia recesiune: taxe! Rabinul vampir: este dulce: sânge: de toate popoarele (bancar seigniorage): atunci: Israelul va muri: pentru că: nu aveţi nevoie de mai mult! Tu ai făcut: pentru tine: maestru: a sufletelor noastre: si corpurile noastre: suntem animalele tale: gata pentru sacrificare
lorenzojhwh (10 minereu fa)@ YHWH: să vă binecuvânteze pe Domnul meu: În veşnică Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic: pentru eternitate: Eu te iubesc, pentru că: eu pot blestema pe YouTube: în numele lui Isus! astfel: eficiente: si puternic, ca: el va merge nebun! Acest lucru se datorează faptului că, de toate crimele sale: contra: progresul moral: a rasei umane .. Şi, mai presus de toate, pentru această crimă: a noua "aspectul grafic de canale" .. că: este un alt: atac terorist: împotriva democraţiei: libertatea de exprimare şi!Acestea rabini evrei Illuminati:? De sufocare sunt complet de noi!Sunteţi lăudat de toate creaturile: pentru a le da: adică această rabini demoni: kakam sau Illuminati: tot răul: care doresc: să ne dea, aleluia aleluia amin
@ Thomas Mistafield: de exemplu Synnek1: sau: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: Said: Eu sunt un om FAT FAGGOT - Răspuns - Eu nu sunt responsabil, dacă aţi ales să faceţi satanist: te-a vândut: sufletul tău: pentru abisul iadului!+ ++

1_2. @ IsraelNationalTV - если святой инквизиции: не удалось: выделить: евреи (хорошие люди): от раввинов Сатанинские иллюминатов: от Талмуда и Каббалы? как я могу сделать: что? но: для этого отказа: тогда и сейчас? вина не только твоя! 1. Вы принимаете: в рот: на Иллюминатов: кровавый комок наших денег (сеньораж банк), и: то: вы ставите себя на четвереньках: для них. 2. потому что: вы видите это, конечно: как и все народы, отходя от долгов: неплатежеспособным: день за днем ​​неустанно. 3. но кого это волнует: для вас: в нашем удушья: например, для эгоистичным и расистским: как ты?
lorenzojhwh (5 secondi ФА)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Затем, вы говорите, что евреев: умнее: на пути генетических, потому что: они делают больше научных открытий: из всех других (но не говорят: как это делается: все люди: были лишены: даже: их личность (христианский ) и их культурные корни): для сломать: в них: шансы на сопротивление! 5. И все это: просто потому, что: (вам: таких, как ваши родители) слепы, и вы не можете видеть, как Ротшильд уже запланированы: худшее холокост евреев на протяжении истории! 6. , когда эта планета будет освобождена от вашего проклятия еврей?
lorenzojhwh (22 minuti ФА)@ Synnek1: а именно: IHateNEWLAYOUT - Мальчик у вас есть серьезные психологические проблемы: Если вы будете продолжать делать со спамом: несмотря на то, что: если я не там больше! это ясно: "кто-то решил сделать плохую работу в YouTube». Я всегда знал: что вы человек .. Но ваша проблема достоинства! Infact: нет достоинства тролль! в тебе: есть отягчающий фактор: что ты секретный агент: в ЦРУ! положить как паразит на YouTube, чтобы служить интересам иллюминатов: от МВФ ..
lorenzojhwh (1 ORA ФА)[[Слоган]] Раввин убийца Мейсон: ваша верность: для: Ротшильд 666: Новая Вавилонская башня: а именно: ваш бог Вавилона Мардук Ваал, т.е.: Ритуал для вашего бога "сова" в Bohemian Grove. Ты сотворил из сатанинского сборища, а ты принес в жертву еврейского народа Израиля, и все народы должны быть уничтожены: по вашей ненависти: в Талмуде: вы планировании: любой Shaoh: через: ваш каббалы. Вы дизайнер: из трех мировых войн: к уничтожению Израиля и для восстановления: исчерпаны МВФ: для денег: в долг: что: неумолимо ведет: на лишающий жизнеспособности: все народы: за: спад инфляции: налоги! Раввин вампира: сладко: кровь всех народов (банковские сеньораж), то: Израиль погибнет, ибо: вам не нужно больше! Ты сделал: для себя: мастер: в наших душах, и наше тело: мы ваши животные: готовы на убой
lorenzojhwh (10 руды ФА)@ YHWH: Да благословит вас Господь мой: в Вечный Господь Бог Вседержитель: на веки вечные: я тебя люблю, потому что: я могу ругаться на YouTube: во имя Иисуса Христа! так: эффективные, и мощные, что: он будет сходить с ума! Это потому, что все его преступления: против: нравственного прогресса: человеческой расы .. И прежде всего, за это преступление: нового "графического расположения каналов" ..что: другое: теракт: против демократии и свободы слова! Эти еврейские раввины иллюминатов? Задыхаются полностью из нас! Вы хвалили всех существ: чтобы дать им: то есть это демоны раввинов: kakam или Иллюминатов: все зло, что они хотят: чтобы дать нам, аминь Аллилуйя
@ Томас Mistafield, т.е. Synnek1: или: IHateNEWLAYOUT: ИЛИ: HateChannelRocco: сказал: Я толстяка Faggot - ОТВЕТ - Я не несу ответственности, если вы решили сделать сатанисты: вы продали: ваша душа: для бездны ада!+ ++

1_2. @ ИсраелНатионалТВ - ако, света инквизиција: није: да се направи разлика: Јевреје: (добри људи): из рабини сатанистичко Илумината: од Талмуда и Кабале? као: ја могу да урадим: да? али: за овог неуспеха: онда и сада? кривица није само ваш! 1. Узмеш: у устима: по Илумината: крвави вад нашег новца (данак феудном господару банкарство): и: онда: ви себе ставили на све четири: за њих. 2. јер: видиш то свакако 'као сви народи се угушио од дуга: несолвентна: неуморно из дана у дан. 3. али кога брига: да вас од нашег гушења: тј, за себично и расистичке: ви као?
лорензојхвх (5 сецонди ФА)2_2. @ ИсраелНатионалТВ - 4. Онда, ви кажете да су Јевреји: више интелигентни: на путу генетичке, јер: они чине више научних открића: од свих других (али не кажу: како: су лишени:: сви људи, чак: њихов идентитет (Кристијан ) и њихове културне корене): за да се пробије: у њима било какву шансу за отпор! 5.. и све ово: само зато што: (ви: као што су ваши родитељи) су слепи: и не можете да видите како је Ротшилд ће већ планира: најгори холокауст Јевреја кроз историју! 6. када ће ова планета бити ослобођен од свог проклетства јеврејска?
лорензојхвх (22 минути ФА)@ Синнек1: нпр: ИХатеНЕВЛАИОУТ - дечак имаш неке озбиљне психичке проблеме: Уколико наставите да урадите спам: упркос чињеници да: ако ја нисам тамо више! ово је јасан: "неко је одлучио да направи лош посао у иоутубе".Одувек сам знао: да сте човек .. Али, ваш проблем је достојанство! инфацт: не постоји достојанство у вилењак! у теби: ту је отежавајући фактор: да си тајни агент: од ЦИА-е!стави као паразит на иоутубе служи интересима Илумината: Од ММФ-а ..
лорензојхвх (1 ОРА ФА)[[Слоган]] Рабин убица Мејсон: Ваша верност: да ли је за: Ротшилд је 666: Нови Вавилонска кула: нпр: твој Бог Вавилона: Мардук Вал: нпр: Ритуално за бога "сове" Бохемиан Грове на. ти си направио: синагогу Сатане: и ти си жртвовала јеврејског народа Израела, и сви народи да буде уништено: ваш мржњом: у Талмуду: сте планирање: било Схаох: кроз: Ваш Кабале. Ви сте дизајнер: три светска рата: за уништење Израела и да се регенерише а: исцрпљено ММФ: за новац: од дуга: да: води неумољиво: на девитализинг: све народа: за: рецесија инфлације: пореза! Рабин вампира: слатка је: крв свих народа (банкарски данак феудном господару): затим: Израел ће умрети зато: не морате више! си направио: за вас: мајстор: наше душе; а нашим телима: ми смо ваши животиње: спремна за клање
лорензојхвх (10 руда ФА)@ ИХВХ: вас благословио моју Господа: у вечној Господа Бога над војскама: за сву вечност: Волим те, јер: ја могу да проклињу ИоуТубе: у име Исуса Христа! тако да: Ефикасно: и моћан, да: он ће полудети! То је због тога, од свих његових злочина: против: моралног напретка: људске расе .. И изнад свега, за овај злочин: "новог графичког распореда канала" ..да: је још једна: терористички напад: против демократије: и слобода изражавања! Ови јеврејски рабини Илуминати? Су потпуно гушење од нас! Можете се хвале по свим својим створењима: да им дају: тј овај демоне рабина а: какам или Илуминати: све зло: да желе: да нас, амин халлелујах Халлелујах
@ Томас Мистафиелд: тј Синнек1: или: ИХатеНЕВЛАИОУТ: ИЛИ: ХатеЦханнелРоццо: Саид: Ја сам ФАТ ФАГГОТ МУШКАРЦЕ - ОДГОВОР - Ја нисам одговоран, ако сте одабрали да урадите сатанист: да је продао: своју душу: запонор пакла!+ ++
1_2. @ IsraelNationalTV - ak Svätá inkvizícia: zlyhal: rozlišovať: Židia: (dobrí ľudia): od rabínov satanské Illuminati: z Talmud a Kabbalah? ako: môžem urobiť: že? ale: pre túto poruchu: predtým a teraz? vina nie je nikoho iného! 1. Nachádzate sa: vo vašich ústach: do Illuminati: krvavý chuchvalec našich peňazí (razobné bankovníctvo): a: a potom: môžete sa dostať na všetky štyri: pre nich. 2. pretože: vidíte, je to určite: ako všetky národy sú dusil dlhom: platobnej neschopnosti, deň čo deň neúnavne. 3. ale koho to zaujíma: na vás: o našich udusenia: tj pre sebecký a rasistické: ako ste?
lorenzojhwh (5 Second fa)2_2. @ IsraelNationalTV - 4. Potom povedal, že Židia: sú inteligentnejšie: na ceste genetické, pretože: oni robia viac vedeckých objavov: všetkých ostatných (ale nemusíte hovoriť: ako: všetky osôb: boli pripravení: i: ich identity (Christian ) a ich kultúrne korene): pre rozbiť: do nich nejakú šancu na odpor! 5. a to všetko: len preto, že: (ste: napr vaši rodičia) sú slepí: a nie je možné vidieť, ako sa bude už Rothschild plánuje: najhoršie holokaustu Židov v dejinách! 6. kedy bude táto planéta sa uvoľní zo svojho prekliatia židovský?
lorenzojhwh (22 minuti fa)@ Synnek1: tj: IHateNEWLAYOUT - chlapec máte nejaké vážne psychické problémy: Ak budete pokračovať urobiť spamu: napriek tomu, že keď som tam nebol už! to je jasné: "Niekto sa rozhodol urobiť zlú prácu v youtube". Som vždy vedel: že ste muž .. Ale problém je dôstojnosť! Ak je táto funkcia: nie je dôstojnosti v troll! v tebe je priťažujúca okolnosť: že ste tajný agent: z CIA! dal ako parazit na youtube slúžiť záujmom Iluminátov: z MMF ..
lorenzojhwh (1 ORA fa)[[Slogan]] Rabín vrahyňa Mason: Vaša vernosť: je určený pre: Rothschild je 666: Nový Babylonská veža: tj tvoj Boh Babylon: Marduk Baal: tj: Rituál pre boha "sovy" v Bohemian Grove. si robil: synagógu Satana: a si obetoval židovského ľudu Izraela, a všetky národy k zničeniu podľa vašej nenávisti: v Talmude: ste plánuje: každý Shaoh: pre: Vaše kabaly. Ste projektant: z troch svetových vojen: pre zničenie Izraela a obnoviť slovami: vyčerpané MMF: pre peniaze: z dlhu: že vedie nezadržateľne: na devitalizing: všetky národy: miesto: recesia inflácie: dane! Rabi upíra: je sladká: krv: zo všetkých národov (bankové razobné): potom: Izrael zomrie: pretože: nepotrebujete viac! ty si urobil: pre seba: magisterský: naša duša: a naše orgány: sme vaše zvieratá: pripravený na zabitie
lorenzojhwh (10 rudy fa)@ JHVH: žehnaj vám môjho Pána: V večného Pána Boha všemohúceho: pre celú večnosť: milujem ťa, pretože: môžem nadávať YouTube: v mene Ježiša! takže: efektívne: a silné, že pôjde blázon! Je to preto, zo všetkých jeho zločinov: proti: mravného pokroku: ľudskej rasy .. A predovšetkým, za tento zločin: z nových variantov grafického návrhu z kanálov ".. , Že je iný: teroristický útok: proti demokracii: a slobodu prejavu! Títo židovskí rabíni Ilumináti? Sú úplne udusenia z nás! Ste chválený všetkými tvormi: dať im: tj tento démonmi rabínov slovami: kakao alebo Illuminati: všetky zlé, že chcú: aby nám, veru, aleluja, aleluja
@ Thomas Mistafield: tj Synnek1: alebo: IHateNEWLAYOUT: OR: HateChannelRocco: Povedal: I AM FAT FAGGOT MUŽI - odpoveď - nie som zodpovedný, ak ste sa rozhodli urobiť Satanista: ste predal: svoju dušu: pre priepasť pekla!+ ++

QUINDI PER SODDISFARE GLI INTERESSI, gli appetiti ECONOMICI DEGLI USA SPA FED: NWO? 1. noi abbiamo subito: il genocidio di: 3,2milioni di cristiani soltanto in IRAQ e SIRIA, e stiamo vedendo, assistendo impotenti al genocidio di tutti i CRISTIANI di ASIA e MEDIO ORIENTE! 2. STIAMO ASSISTENDO ALLA ALLEANZA CON IL PIÙ CRIMINALE NAZISMO SHARIA ISLAMICO SALAFITA WAHHABITA DELLA STORIA DEL GENERE UMANO! 3. LA NATO TACE DI FRONTE AI DELITTI DI ERDOGAN, DELLA GALASSIA JIHADISTA IN SIRIA E NEL MONDO, E DEI PRAVY SECTOR! ] [ la governance mondiale: Unius REI, il Re di ISRAELE è una buona soluzione alla guerra mondiale! LEGGENDO IL DIALOGO DIPLOMATICO, SI COMPRENDE CHIARAMENTE, CHE LE MOTIVAZIONI AD UNA GUERRA MONDIALE di USA UE NATO LEGA ARABA, in realtà, SONO MOTIVATE IN CHIAVE GEOPOLITICA, mosse SOLTANTO, dalla necessità di: NON FAR PRENDERE UNA SUPERIORITÀ ECONOMICA E MILITARE ALLA CONTROPARTE: BRIK RUSSIA, CINA .. poi, le motivazioni reali, di una contrapposizione, non vengono dette, perché, come in Siria e Donbass? in realtà, si tratta soltanto di clamorose calunnie! 13.03.2016. Le attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale sono fonte di preoccupazione per molti Paesi. Gli Stati Uniti e il Giappone possono adottare misure comuni, ma è improbabile che riescano a far fronte con la potenza nucleare dell'Oriente, ritengono gli esperti. QUINDI PER SODDISFARE GLI INTERESSI, gli appetiti ECONOMICI DEGLI USA SPA FED: noi abbiamo subito: il genocidio di: 3,2milioni di cristiani soltanto in IRAQ e SIARIA, e stiamo vedendo, assistendo impotenti al genocidio di tutti i CRISTIANI di ASIA e MEDIO ORIENTE!
http://it.sputniknews.com/mondo/20160313/2264151/geopolitica-difesa-nucleare-strategia-Giappone.html#ixzz42nV4DDc4

ovviamente, come dice GENTILONI, SAREBBE UNA BUONA IDEA, QUELLA DI SOSTITUIRE ASSAD, cioè, 1. SE SI POTESSE TROVARE UNA CIVILTÀ UMANISTICA laica E PLURALISTICA SUPERIORE ALLA SUA, TRA GLI JIHADISTI "Allah akbar"sharia il nazismo maomettano: "morte a tutti gli infedeli", 2. DATO CHE I BILDENBERG SATANISTI SPA FED NWO 666 MASSONI, NON CONSIDERANO PIÙ QUELLA PUÒ ESSERE O NON ESSERE LA VOLONTÀ DEI POPOLI, ESPRESSA NELLE URNE! QUESTA È UNA STORIA INFAME, che oscilla: 1. TRA IL NAZISMO SAUDITA, E 2. IL NAZISMO TECNOCRATICO DELLE BANCHE CENTRALI! 13 MAR. QUESTA GUERRA CIVILE? NON HA NULLA DI CIVILE, È UNA GUERRA DI INVASIONE: FATTA ATTRAVERSO IL TERRORISMO ISLAMICO INTERNAZIONALE, CIOÈ, TUTTI I SERVIZI SEGRETI DI: CIA USA LEGA ARABA TURCHIA SAUDITI: I SATANA SINAGOGA! Armi pesanti americane, fornite dagli Usa ai ribelli 'filo-occidentali' del cosiddetto Esercito siriano libero (Esl), sono finite invece nelle mani dei qaedisti in Siria. E' quanto afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani basato a Londra, che cita lo stesso Esl, secondo cui gli armamenti, che comprendono un carro armato, veicoli blindati e missili anti-carro, gli sarebbero stati "rubati" dal Fronte Al Nusra nel corso di alcune incursioni in basi della provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria. PERDERE UN CARICO DI ARMI DI QUESTO TIPO SIGNIFICA CHE Esl, È SOLTANTO UNA SIGLA TRUFFA DI COPERTURA, SONO I JIHADISTI DI ERDOGAN CHE FANNO IL BEL genocidio, E IL CATTIVO GENOCIDIO IN SIRIA!
=====================

#MO #MAOMETTO ] [ io devo portare, condurre, URGENTEMENTE, tutti i sacerdoti di satana ( le mie 12 Tribù di ISRAELE ), da voi, al cuore del mondo, per realizzare il Regno: del mio Dio JHWH holy: in cui, anche voi siete chiamati ad entrare! ] [ ADESSO, DECIDETE VOI, CHI di voi: #SHARIA, DEVE ESSERE STERMINATO! io pretendo da voi, lo Stato Laico METAFISICO, perché, io sono la Teocrazia JHWH, e: io non sono lo Stato Secolare.
=================
[ SATANA IS GMOS FED SPA 666 NWO SHARIA religion ] 666 SPA FED SPA CIA OGM NATO USA UE ONU LEGA ARABA BILDENBERG, hanno osato offendere il Signore JHWH holy CAZZO, COME SI SONO PERMESSI!
CHE è lungo il SPA cazzo PEDOFILO OGM di MAometto sharia, TUTTO IN CULO GENDER OBAMA, sotto egida dei diritti TROIA umani satana 666 ONU NWO. SPA 666 TALMUD AGENDA FED GMOS NWO NATO BILDENBERG, rinunciaNO a Cristo, per LOVE SHARIA Allah ONU AMNESTY DHIMMI, E KILL ISRAEL.
 MY HOLY JHWH ] questo di male ci hanno fatto SALMAN e Rothschild [ NOI DHIMMI DALIT GOY SPA FED SHARIA NATO CIA? NOI SIAMO POPOLO OGM SOVRANO!
=====================
Caro Signor Scarola, comprendo e condivido il Suo anelo per salvare il mondo, ma non invierò la Sua email ai miei contatti. Nel giorno del giudizio avrò l'assoluzione per insufficienza di prove a mio carico (si sta illudendo!) e siccome discendo da una famiglia di banchieri ebrei, profitto personalmente del sistema del signoraggio. Che Allah la protegga! BC http://www.forum-mirabella.com/ ----- Messaggio originale -----Da: lorenzo scarola jhwhinri@gmail.com A: info@forum-mirabella.com;
======================
PREMESSA: youtube 666 storia tragica: MI HA BLOCCATO UN CANALE VALIDO SENZA PENALITà, MA, POI, HANNO PAURA DI CANCELLARMELO! ] PREMESSO CHE, SONO MOLTO RICONOSCENTE A YOUTUBE, DEL BENE ricevuto ( TANTO ) E DEL MALE ricevuto (POCO) CHE, loro MI HATTO fatto! Poiché, hanno avuto molte perdite economiche, di persone in manicomio, e di personale al cimitero... poi, non sappiamo se, non mi hanno chiuso tutti i canali, per comprensibile atto di bontà, oppure, per paura!
[ 1/3 ] [ youtube 666 storia tragica ] [ 1/3 ] YOUTUBE MI HA SCOLLEGATO DA GMAIL scarola.lorenzo@gmail.com IL MIO PRIMO CANALE STORICO di YOUTUBE 30 mar 2008 ( LORENZOJHWH ) username: lorenzojhwh è come tutti possono considerare, io non carico video da 3 anni in questo canale! AD ECCEZIONE DI 4 VIDEO SOLTANTO:
1). Perchè la Russia non deve intervenire nel conflitto ucraino
272 visualizzazioni1 anno fa
2). 3,5 Million Lives Danger Growing Range Hamas Rock
50 visualizzazioni1 anno fa
3). Hell 29 ade geenna sheol Mc12,40 satan delivered receive tormentors
93 visualizzazioni2 anni fa
4). Copia di The Truth About bill reilly Bashing Ron Paul Supporters
44 visualizzazioni2 anni fa
poi, se ci fossero state delle penalità in questo canale? .. E NON RICODO CI SONO MAI STATE! COMUNQUE, sarebbero, COMUNQUE giuridicamente decadute spontaneamente!
***************
[ 2/3 ] [ youtube 666 storia tragica ] [ 2/3 ] YOUTUBE MI HA SCOLLEGATO DA GMAIL scarola.lorenzo@gmail.com IL MIO PRIMO CANALE STORICO di YOUTUBE 30 mar 2008 ( LORENZOJHWH ) Re: [#809998184] Supporto legale di YouTube Re: [#797943426] From: scarola.lorenzo@gmail.com Subject: Supporto legale di YouTube signature: lorenzo scarola Username: lorenzojhwh questa è una domanda.. grazie, perché, voi avete dato l'avvertimento 1": a lorenzojhwh, se i video contestati erano di humanugenus? è normale? [ questa è una domanda.. grazie ]. Richiesta di informazioni sull'account. [ le lucertole non rispondono alle domande ] [ Regards, The YouTube Team Original Message Follows: From: lorenzo scarola Subject: why you have Closed my uniusrei2?
Date: Thu, 28 Apr 2011 17:48:47 +0200 ___________ From: scarola.lorenzo@gmail.com
I will know, now, finally, why was closed my uniusrei2? I am universal, brotherhood: king of Israel, Mahdi, and ReiUnius. i am not antisemitism. perché, voi avete dato l'avvertimento 1": a lorenzojhwh, se i video contestati erano di humanugenus? questa è una domanda.. grazie
Penalità 1: "PALESTINA E ISRAELE Le Iene 2009 Striscia Di Gaza 4_6" in precedenza
all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=ub1ZWNKG6Wk
Rimosso a causa di un reclamo di violazione del copyright di R.T.I. in data 04/26/2011
************
[ 3/3 ] [ youtube 666 storia tragica ] [ 3/3 ] YOUTUBE MI HA SCOLLEGATO DA GMAIL scarola.lorenzo@gmail.com IL MIO PRIMO CANALE STORICO di YOUTUBE ( LORENZOJHWH 1.365 iscritti • 513.959 visualizzazioni, Data iscrizione 30 mar 2008 ) FINALMENTE, DOPO MOLTI MESSAGGI E RICHIESTE DI AIUTO, le LUCERTOLE 666 SPA NWO? LORO MI HANNO RISPOSTO IMMEDIATAMENTE OGGI: 13/03/2016. ED HANNO DETTO: "QUì COMANDIAMO NOI! ALTRI CANALI HANNO COMMESSO PENALITà, MA, NOI ABBIAMO DECISO DI NON FARTI ACCEDERE PIù A QUESTO CANALE: LORENZOJHWH (SENZA PENALITà), E RINGRAZIA SATANA CHE: 1. NON TI ABBIAMO DISTRUTTO QUESTO CANALE; 2. NON TI ABBIAMO DISTRUTTO TUTTI I CANALI YOUTUBE ANCHE, PERCHé, CON LA CHIUSURA DI UN SOLO CANALE? SI PERDE IL DIRITTO A POSSEDERE ALTRI CANALI IN YOUTUBE! "! Buongiorno Lorenzojhwh Unius REI, Grazie per la tua email. Abbiamo ricevute numerose segnalazioni da vari proprietari di contenuti in merito a materiale non autorizzato caricato sul tuo o sui tuoi account. Quando riceviamo la segnalazione che un determinato video caricato sul nostro sito vìola il copyright di altri utenti, procediamo alla rimozione del materiale, come imposto dalla legge. La legge federale statunitense prevede la chiusura degli account ( DEGLI ACCOUNT al PLURALE: chiusura di: TUTTI GLI ACCOUNT) in seguito a ripetute violazioni del copyright. Dato che in passato altri tuoi video (NON DI LORENZOJHWH) sono stati rimossi a causa di notifiche per violazione del copyright, non siamo in grado di ripristinare il tuo account. Chiunque sia in possesso di un account sospeso o chiuso non potrà creare nuovi account o accedere alla community di YouTube.
Sono stati rimossi dal tuo account i seguenti video: "Fatwa Posting photos pictures using social media" all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=yKzndRVbzzM
è stato rimosso a causa di una rivendicazione sul copyright da parte di NDTV (Rightster) in data 06/25/2014. "Muslim Psycho Sami Osmakac arrested planned Tampa terror" all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=39Ebp_QkzKM
è stato rimosso a causa di una rivendicazione sul copyright da parte di Scripps Local News in data 07/14/2014. "Yemen no Incapable Banning Child Marriage Rape" all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=NuLBfcZvspA
è stato rimosso a causa di una rivendicazione sul copyright da parte di SBS Australia in data 09/23/2014. "Pakistan DOES NOT Respect HINDU MINORITY" all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=T9hCIm4VIVY
è stato rimosso a causa di una rivendicazione sul copyright da parte di SamaaTV in data 08/26/2015. TIENI PRESENTE che questa è una risposta automatica. Eventuali risposte a questo messaggio NON verranno esaminate. Cordiali saluti, Il Team di YouTube
=======================
Allah il DEMONIO femmina LILIT Strega: è QUANDO: 1. RAPISCONO E STUPRANO UNA BAMBINA CRISTIANA, E POI, 2. LA COSTRINGONO A DIVENTARE LA MOGLIE DI UN MUSULMANO (conversione forzata), 3. PERCHÉ, POI, I RAGAZZI CRISTIANI NON POSSONO SPOSARE RAGAZZE MUSULMANE, E CON: 4. GLI OMICIDI, 5. gli stupri, 6. i rapimenti, 7. calunnie per pena di morte per apostasia e blasfemia, 8. E per LA RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ dei DHIMMI, CHE, in questa modalità SONO STATI STERMINATI TUTTI I POPOLI cristiani PRECEDENTI, poi, 9. CIA USA SAUDITI hanno inventato la galassia jihadista: che, fa il lavoro di pulizia etnica, in modo più veloce!!

POVERO RAGAZZO UCCISO DAI SACERDOTI DI SATANA DELLA CIA! 13.03.2016 Diversi media hanno diffuso la notizia secondo cui l'ex ministro della Stampa della Russia, morto il 5 novembre a Washington, avrebbe lasciato gli Stati Uniti nel dicembre dello scorso anno. Tuttavia l'ente statunitense per il controllo delle frontiere non ha confermato queste informazioni. Il rappresentante dell'ente statunitense per il controllo delle frontiere ("Bureau of Customs and Border Protection") Michael Friel ha smentito la notizia circolata sui media secondo cui l'ex ministro russo della Stampa Mikhail Lesin avrebbe lasciato gli Stati Uniti nel dicembre 2015.
In precedenza la polizia di Washington aveva riferito della morte di Lesin lo scorso 5 novembre. Sabato diversi media avevano riferito che Lesin avrebbe presumibilmente lasciato gli Stati Uniti il 15 dicembre.
"Si tratta di una notizia basata su una fotocopia della trascrizione dei dati per chiudere il visto della persona deceduta. Non si tratta di una registrazione vera e propria di partenza dagli Stati Uniti su un aereo commerciale o privato. Il Bureau of Customs and Border Protection non ha un registro in cui è segnata la partenza della persona dopo la data della sua morte," — ha detto il rappresentante dell'ente: http://it.sputniknews.com/mondo/20160313/2266906/Russia-Giustizia.html#ixzz42nxJBBDT
==================
QUESTA BRUTTA STORIA pravy sector, È SIMILE A QUELLA, di tutta la LEGA ARABA, cioè, quando fanno il genocidio per dire: "questo è un muslims country"  Candidato presidente in Austria: la Crimea non deve essere ridata all'Ucraina. 13.03.2016. L'errore è stato fatto ai tempi dell'Unione Sovietica, ritiene Norbert Hofer, candidato alla presidenza del Paese del "Partito della Libertà Austriaco" (FPÖ). Secondo lui, il referendum per l'autodeterminazione della Crimea si sarebbe dovuto svolgere subito dopo il crollo dell'Urss. Molto tempo fa si sarebbe dovuta riconoscere la Crimea come territorio della Russia, ha affermato in un'intervista a "Die Presse" il candidato della destra austriaca (FPÖ) alla presidenza Norbert Hofer. "Molto tempo fa è stato fatto un grande errore, quando è stato detto che la Crimea non appartiene più alla Russia", — ritiene Hofer. Secondo il politico, dopo il crollo dell'Unione Sovietica si sarebbe dovuto svolgere un referendum per l'autodeterminazione della Crimea sotto la supervisione della comunità internazionale. Nel referendum del 2014, secondo Hofer, non era sufficiente il numero di osservatori internazionali. Tuttavia ha rilevato che se la votazione si fosse svolta secondo gli standard occidentali l'esisto non sarebbe cambiato.
"La stragrande maggioranza avrebbe votato per la Russia", — ha detto il politico. Il referendum sull'autodeterminazione dovrebbe essere svolto anche nel Donbass, afferma convinto Hofer. Hofer considera la riunificazione della Crimea con la Russia una violazione del diritto internazionale. Tuttavia "bisogna essere pragmatici" e gradualmente rimuovere le sanzioni contro la Russia. "E' impossibile prolungare le sanzioni a tempo indeterminato", — ritiene il politico, notando che in questa situazione soffrono sia l'Austria sia la Russia.
Il 19 febbraio 1954 il Presidium del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica aveva emesso il decreto "Sul passaggio della regione della Crimea dalla Repubblica Socialista Sovietica della Russia alla Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina". Nel marzo 2014 la Crimea è ritornata ad essere nuovamente una regione russa sulla base dei risultati del referendum.
La Procura Generale della Federazione Russa ha riconosciuto illegale il passaggio della Crimea alla Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, in quanto il Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica della Russia e dell'Urss non avevano il potere di trasferire territori alle altre Repubbliche sovietiche in base alla Costituzione Urss: http://it.sputniknews.com/politica/20160313/2263962/Russia-Urss-sanzioni-UE-Hofer-Donbass-autodeterminazione.html#ixzz42ny1MhD5
NWO FED CIA NATO, satanisti SPA Lega Erdogan SHARIA SALMAN ] e che, Gesù di Betlemme: LUI è il VERO King di Israele? POI, Lui è stato crocifisso tra due assassini! Che è quello che, mi state costringendo a fare: " io vi farò tutti inchiodare al lato: "B GENDER Poligamia pedofilia" della Croce santa di Gesù ", COSì. QUANDO IO VI AVRò VISTI TUTTI PENZOLARE? io darò la risposta, opportuna, a quel maomettano di merda, che ha detto: "vediamo chi sono io, e vediamo che sei tu!" CHE, qui, NESSUNO DEI SACERDOTI DI SATANA DELLA CIA SI SAREBBE PERMESSO!

SHARIA NWO SPA GMOS FED TALMUD AGENDA ISIS: TAKFIRO Salmān bin ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd ] è [ lui Abdullah bin Abdulaziz, il re dell'Arabia Saudita, lui faceva il finto morto per non rispondere alle mie domande: poi, quando lui è morto: "al lupo al lupo?" POI: io non ci credevo!" CHE ORA Abdulaziz lui fa IL CALIFFO 666 gay'S Satana all'INFERNO:  che è uno spettacolo così infamante, che non si può guardare! ] 1. Mohammad bin Salman Al Sa'ud, 2. Muhammad bin Nayef Al Sa'ud, 3. Muhammad bin Nayef Al Sa'ud, 4. Abd al-Aziz dell'Arabia Saudita, 5. Abd al‑Aziz dell'Arabia Saudita, 6. Fahd dell'Arabia Saudita, 7. Fahd dell'Arabia Saudita, 8. 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud, 8. 'Abd al‑Rahman ibn 'Abd a... ecc.. ecc. ecc.. ALLORA VOLETE RISPONDERE VOI ALLE MIE DOMANDE SI O NO?

MAOMETTO SALMAN SHARIA ALLAH AKBAR ] tu sei un TAKFIRO SODOMITA pezzo di merda, sotto l'altare di satana dei Bush 666 CIA, Rothschild, tu interpreti il Corano attraverso il Talmud: TU SEI LA ABOMINAZIONE!

SPA FED GENDER SODOMA NWO XXX? è ONU OGM dittatura SHARIA

SPA FED NWO è TALMUD 666 AGENDA evoluzione OGM GENDER SODOMA MAOMETTO PEDOFILO POLIGAMO, una sola famliglia di porci Obama Rothschild!

#Brzezinski #Rice # Peters #Clark #Wright #666, #PUTTANE ] ok fate i bravi sacerdoti di satana: COLLABORATE! [ La Russia non ha ancora ricevuto dagli USA i dati completi sul caso Lesin. 12.03.2016( Mosca tratta da tempo con Washington per ottenere tutte le informazioni sulle circostanze della morte dell'ex ministro della Stampa, ma gli USA non hanno ancora fornito queste informazioni. La Russia non ha ancora ricevuto dagli USA le informazioni dettagliate sulle circostanze della morte dell'ex ministro della Stampa Mikhail Lesin. Lo ha dichiarato a RIA Novosti l'ambasciatore russo a Washington Sergei Kislyak.
«Già da troppo tempo e costantemente trattiamo con le autorità USA per ottenere tutte le informazioni dettagliate. Ma finora non le abbiamo ricevute», ha spiegato l'ambasciatore.
Lesin è morto il 5 Novembre 2015 in un hotel nel centro di Washington. La polizia ha trovato il corpo di Lesin sul pavimento della sua camera. I paramedici intervenuti ne hanno constatato il decesso. Giovedì il portavoce ufficiale dell'ufficio di medicina legale di Washington, Lashon Beamon, ha informato RIA Novosti che a causare la morte di Lesin è stato un trauma cranico da corpo contundente. Allo stesso tempo, in una dichiarazione congiunta, l'ufficio medico legale e la polizia di Washington hanno affermato che la natura della morte di Lesin non è stata stabilita e la polizia « sta continuando a indagare sull'incidente». Il portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby ha dichiarato che gli USA avrebbero fornirono alla Russia le informazioni sulle indagini: http://it.sputniknews.com/mondo/20160312/2260173/usa-russia-caso-lesin.html#ixzz42grIkOrr
11.03.2016) Gli esperti di medicina legale statunitensi sono giunti alla conclusione che l'ex ministro della Stampa della Russia sia morto a seguito di lesioni alla testa.
Nel caso di conferma di queste informazioni, la Russia invierà alla parte americana la richiesta per ottenere l'assistenza giudiziaria internazionale, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Mosca è in attesa di chiarimenti da Washington nell'inchiesta sulla morte dell'ex ministro russo della Stampa Mikhail Lesin, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova sulla sua pagina Facebook.
Referto medico dell'autopsia di Mikhail Lesin: http://it.sputniknews.com/mondo/20160311/2249891/Giustizia-usa-morte-mikhail-lesin.html#ixzz42grb2IAw

L’apparente tregua in Siria non ferma i piani di balcanizzazione di Washington e Tel Aviv. 12.03.2016. ISRAELE è CHIAMATO A DIFENDESI DA QUESTA ACCUSA GRAVISSIMA! ANCHE PERCHé SE ISRAELE NON FACEVA IL DOPPIO GIOCO? I RUSSI DI ASSAD NON AVREBBERO TROVATO NEANCHE LE OSSA!  L’apparente tregua in Siria non ferma i piani di balcanizzazione di Washington e Tel Aviv. Mentre si regge faticosamente una tregua parziale delle armi in Siria, nelle zone già controllate dai gruppi terroristi di Al Nusra e dell'ISIS si registra la rotta di molte formazioni di miliziani, decimate dalle numerose perdite di queste ultime settimane (si parla di alcune migliaia di morti) e dalle frequenti diserzioni di miliziani che sono in fuga verso la Turchia, prima che vengano definitivamente chiusi i passaggi del confine turco-siriano. Nonostante i ripetuti tentativi della Turchia di inviare altre forze ed altri rifornimenti di armi e munizioni ai miliziani jihadisti, la situazione sul campo è nettamente a favore dell'Esercito siriano e delle formazioni diHezbollah, appoggiate anche da consiglieri iraniani e con il sostegno determinante dell'aviazione russa. Oggi si può affermare, a cinque mesi di distanza dall'intervento russo in Siria, che Il successo delle forze russo-siriane si è compiuto sulla base di tre obiettivi principali raggiunti: 1) la protezione della zona costiera alawita (Latakia- Tartous), 2) il consolidamento della spina dorsale del paese, costituita da Aleppo-Hama-Homs-Damasco, 3) l'interruzione del flusso dei rifornimenti dalla Turchia. A questi elementi si aggiunge il controllo totale dello spazio aereo da parte delle forze aereo spaziali russe e siriane, grazie ai sistemi di dissuasione delle rampe di missili russi, SS300 ed SS400 che hanno escluso la possibilità di interferenze da parte della Turchia e della NATO, salvo le missioni autorizzate dal controllo congiunto Russia-USA. Questo è ormai riconosciuto ormai dagli analisti militari di vari paesi. In sostanza l'intervento russo ha consentito di bloccare la fase avanzata del piano di balcanizzazione del paese previsto dalla strategia congiunta di USA ed Israele, mediante l'utilizzo delle formazioni di miliziani jihadisti, non a caso armate ed addestrate dai servizi di intelligence di USA e Gran Bretagna negli appositi campi in Turchia e Giordania. Il piano di smembramento della Siria faceva parte di quel progetto generale per il Medio Oriente elaborato dagli strateghi di Washington (Brzezinski/Rice/Peters/Clark/Wright) alcuni anni prima e che vedeva nella Siria e nell'Iraq il fulcro centrale dei paesi da suddividere sulla base della composizione confessionale ed etnica delle popolazioni. Un medio Oriente balcanizzato più facile da controllare e sottoposto ad una egemonia anglo USA. Vedi: "The map of the Middle East could be redrawn". An analysis by Robin Wright. http://www.nytimes.com/interactive/2013/09/29/sunday-review/how-5-countries-could-become-14.html?_r=0
Il piano era stato più volte enunciato e manifestato pubblicamente dai vari esponenti dell'establisment USA ed ultimamente anche dal ministro della Difesa Israeliano Yaalon, oltre a risultare scritto nel rapporto dellaDIA http://www.byoblu.com/post/2015/11/16/i-documenti-desecretati-usa-che-raccontano-la-nascita-dellisis.aspx (Defence Intelligence Service) del 2012 desecretato e reso accessibile dal quale si evince che Washington ha considerato la creazione di uno stato sunnita (definito "principato salafita") nella Siria settentrionale come obiettivo strategico. Al momento non si può escludere che, vista la situazione di stallo, Turchia ed Arabia Saudita, non rassegnate alla sconfitta dei gruppi terroristi da loro sovvenzionati e sostenuti, potrebbero decidere di giocarsi la carta di una controffensiva che potrebbe essere lanciata aprendo un nuovo fronte dal Libano, utilizzando la zona sunnita del paese, la provincia di Tripoli (da non confondere con la Tripoli di Libia) da cui potrebbe partire unattacco alle spalle contro Hezbollah e successivamente cercare una via d'entrata in Siria da Ovest. Ci sono già le prime avvisaglie con la qualifica di "organizzazione terroristica" attribuita ad Hezbollah da parte del CCG (l'organizzazione degli stati del Golfo filo sauditi) e con il sequestro di una nave turca nell'Egeo diretta a Tripoli che trasportava armi e munizioni. Vedi: La Grecia intercetta una nave turca carica di armi e munizioni per Daesh in Libano. http://it.sputniknews.com/mondo/20160306/2219835/grecia-intercetta-nave-turca-carica--armi-munizioni-per-daesh-in-libano.html
Fondamentale in questo disegno il ruolo esercitato dalla Turchia che può attuare i collegamenti via mare con il Libano e trasportare armi e miliziani dalla Siria al Libano (come attualmente sta facendo con la Libia). http://it.sputniknews.com/mondo/20160306/2219835/grecia-intercetta-nave-turca-carica--armi-munizioni-per-daesh-in-libano.html Di sicuro la Turchia viene sospinta dagli ambienti di Washington nella sua azione di sostegno (ormai palese) dei gruppi terroristi in Siria, incluso l'ISIS. Occorre verificare se il programma della creazione di un nuovo fronte possa avere il benestare di Washington dove in questo momento si fronteggiano almeno due visioni differenti di azione, rispettivamente quella più accomodante di Obama che sembra non volere un coinvolgimento diretto di forze USA e quella più aggressiva dei senatori "neocons" repubblicani (il partito della guerra) che vorrebbero una azione immediata degli USAe della NATO per contrastare la presenza russa in Siria. Importante l'azione di Israele che in questo momento è fortemente interessata ad una azione in Libano per neutralizzare il pericolo costituito da Hezbollah, vista come una diramazione iraniana ai suoi confini.
L'analista israeliano statunitense Stephen Cohen considera che ci sono settori dell'Amministrazione Obama che operano per silurare la tregua raggiunta in Siria che si trova già adesso sotto violenti attacchi su vari fronti mentre la Turchia e l'Arabia Saudita minacciano di ignorare gli impegni e lanciare la loro guerra contro la Siria. Vedi: Russia-insider. http://russia-insider.com/en/politics/stephen-f-cohen-parts-obama-administration-are-working-torpedo-syria-ceasefire-audio
Lo stesso Ashton Carter, il "falco" segretario alla Difesa USA, ha dichiarato al Congresso ed alla Casa Bianca che l'accordo tra John Kerry e Lavorv per la tregua è di fatto una "trappola" e che la Russia continua ad essere la prima minaccia esitenziale per la supremazia degli Stati Uniti. Carter è di sicuro l'ispiratore del "piano B" per la Siria, http://sputniknews.com/politics/20160223/1035230377/kerry-plan-b-syria.html nel caso in cui la tregua non regga, che prevede un intervento diretto di forze USA nel paese arabo per creare una zona sicura anti Assad ed anti russa che di fatto dividerebbe il paese, con il forte rischio di un conflitto allargato alla Russia ed all'Iran.
Di sicuro è ormai caduta la irrisoria mascheratura adotta dagli USA della "lotta all'ISIS", visto che i veri fini dell'azione svolta dalla coalizione alleata, diretta da Washington in Siria, sono stati smascherati dal successo militare ottenuto dalla Russia che, con minori forze impiegate è riuscita in pochi mesi a sbaragliare e far arretrare i gruppi terroristi dalle posizioni conquistate interrompendo i flussi di rifornimento e contrabbando dalla frontiera turca.
L'azione russo-siriana ha dimostrato al mondo quanto fosse fittizia e pretestuosa la sbandierata lotta al terrorismo proclamata da Washington che perseguiva il vero fine di rovesciare il Governo di Damasco e permettere lo smembramento del paese con l'interessata collaborazione di turchi e sauditi, i veri avvoltoi calati sul paese arabo.
Le prossime settimane saranno decisive per verificare la tenuta della tregua sul campo ed anche per Obama ed i "falchi" di Washington sembra arrivare l'ora delle "decisioni rirrevocabili", quella che che suona soltanto una volta e determina gli avvenimenti della Storia. Originariamente pubblicato sul sito controinformazione.info
 Correlati:
Siria, inviato russo a Ginevra: Opposizioni armate pronte a lottare contro terrorismo
Mosca accusa la NATO: distorce deliberatamente i risultati dei raid russi in Siria
Siria, moderatore russo sarà ai colloqui intra-siriani del 14 marzo
Siria, assalto forze speciali di Assad vs Daesh: passo in avanti su fronte di Palmira: http://it.sputniknews.com/opinioni/20160312/2260832/siria-tregua-usa-turchia.html#ixzz42gk88D6Q

#UE 666 #ISRAELE nwo ] [ e IO NON CI VOLEVO CREDERE, CHE ANCHE VOI ERAVATE GAY GENDER come Obama ideologia Sodoma scimmia Darwin, A CUI PIACEVA sempre, il LATO B 666 FED SPA GMOS agenda ] [ Carter è di sicuro l'ispiratore del "piano B" per la Siria, http://sputniknews.com/politics/20160223/1035230377/kerry-plan-b-syria.html nel caso in cui la tregua non regga, che prevede un intervento diretto di forze USA nel paese arabo per creare una zona sicura anti Assad ed anti russa che di fatto dividerebbe il paese, con il forte rischio di un conflitto allargato alla Russia ed all'Iran.

#UE #ISRAELE ] [ quindi, noi dobbiamo fare una #guerra #mondiale #nucleare, per assicure ad USA la conquista del mondo? questo è il vostro obiettivo: la supremazia USA? ] OK DITELO A ME SE AVETE CORAGGIO! [ Lo stesso Ashton Carter, il "falco" segretario alla Difesa USA, ha dichiarato al Congresso ed alla Casa Bianca che l'accordo tra John Kerry e Lavorv per la tregua è di fatto una "trappola" e che la Russia continua ad essere la prima minaccia esitenziale per la supremazia degli Stati Uniti. Carter è di sicuro l'ispiratore del "piano B" per la Siria, nel caso in cui la tregua non regga, che prevede un intervento diretto di forze USA nel paese arabo per creare una zona sicura anti Assad ed anti russa che di fatto dividerebbe il paese, con il forte rischio di un conflitto allargato alla Russia ed all'Iran.

Zbigniew Brzezinski, Ex Consigliere per la sicurezza nazionale è il progettista di aggredire la Russia con armi nucleari tattiche dalla Polonia, quindi, io pretendo che la NATO arretri come da accordi con Michail Gorbačëv, Ex Segretario generale del PCUS, dietro la ex-cortina di ferro! i sacerdoti di satana: 1. Zbigniew Brzezinski, ha dato il mandato terroristico a Osama Bin Laden (c'è la foto in internet) https://www.flickr.com/photos/wilsnod/68772733 , mentre John McCain Senatore degli Stati Uniti ha dato il mandato terroristico al terrorista iracheno, noto universalmente come Abū Bakr al-Baghdādī (c'è la foto in internet), http://www.veja.it/2014/10/12/i-corsari-terza-guerra-mondiale/  , sedicente califfo dell'autoproclamato Stato Islamico (ISIS)

quella degli abusi sessuali delle truppe, è una storia vecchia, che deve trovare una sua più razionale, istituzionale organica soluzione! Onu contro abusi sessuali peacekeeper, Risoluzione Cds dopo scandali in Rep. centroafricana e Congo

HILLARY NON HA LA SPINA DORSALE, per fare il Presidente! LO SAPPIAMO TUTTI CHE: sia: HIV, che, CANCRO AL COLON COLPISCONO Anche più: del 80% tutti i SODOMITI! NEW YORK, 12 MAR - Hillary Clinton è stata costretta a scusarsi dopo che gli elogi fatti all'operato di Nancy Reagan nella lotta all'Aids negli anni '80 avevano suscitato le reazioni degli attivisti per i diritti gay e delle associazioni per i malati di l'AIDS. "Mi sono espressa male", ha scritto sul suo account twitter. In un intervista alla MSNBC durante il funerale della ex first lady, Hillary aveva detto che Nancy aveva contribuito nel 1980 ad avviare una "conversazione nazionale" sul tema della lotta all'Aids, quando gli attivisti stavano lottando per ottenere più aiuti federali per contrastare la malattia.

PER FARE UN DISCORSO COSì CONTORTO, che, porta alla SOLA conclusione, di un inciucio nel qualunquismo? QUESTO è L'OPPOSTO DELLA DEMOCRAZIA! è evidente Hillary non ha più argomenti validi! PIUTTOSTO, LEI CONDANNASSE IL NAZISMO DELLA SHARIA, SE è VERO CHE LEI NON è UNA NAZISTA ROTHSCHILD SPA BANCHE CENTRLI FED, GLI USURAI COMMERCIANTI DI SCHIAVI..  12 MAR - Attacco di Hillary Clinton a Donald Trump su twitter dopo le violente contestazioni di ieri sera al comizio del magnate a Chicago che hanno costretto il frontrunner repubblicano a cancellare il raduno. "La retorica della divisione a cui stiamo assistendo deve essere di grande preoccupazione per tutti noi. Tutti abbiamo le nostre differenze e sappiamo che molte persone nel paese sono arrabbiate. Dobbiamo affrontare questa rabbia insieme. Non importa a quale partito apparteniamo o quale punto di vista abbiamo. E non dovremmo solo limitarci a dire forte e chiaro che la violenza non ha posto nella nostra politica, ma dovremmo usare le nostre parole e le nostre azioni per condurre insieme gli americani".

USCENDO DALL'ALTARE DI SATANA, E PULENDOSI LA BOCCA DAL SANGUE UMANO, OBAMA CHIEDE A KERRY DI FARE GLI AUGURI AL PAPA, poi, Salman e Erdogan, hanno detto tra di loro: " FACCIAMO BENE NOI, A FARE GLI IPOCRITI ASSASSINI SHARIA, DENTRO LA NOSTRA GALASSIA JIHADISTA SHARIA! "  WASHINGTON, 12 MAR - Il segretario di Stato Usa John Kerry ha espresso, anche a nome del presidente Obama e del popolo degli Stati Uniti, le ''più calde congratulazioni'' a Papa Francesco in occasione del terzo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Dopo aver ricordato la prima visita in Usa di Bergoglio lo scorso autunno, Kerry manifesta la gratitudine degli Usa per il ruolo del Papa nel rinnovare i rapporti diplomatici americani con Cuba e il suo supporto per i negoziati di pace tra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie (Farc). ''Io credo - prosegue la nota - che gli americani - cattolici e non - condividano la convinzione di sua Santità che dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere l'ambiente del nostro pianeta, sostenere il bene comune, promuovere la libertà di religione, prendersi cura dei rifugiati e di coloro che sono svantaggiati, e battersi per la giustizia e la pace''.
die SAUDI ARABIA

Mosca accusa la NATO: distorce deliberatamente i risultati dei raid russi in Siria. 11.03.2016( segretario generale della NATO Jens Stoltenberg distorce deliberatamente gli obiettivi dei raid russi in Siria, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, riporta “Russia Today”. Ha riportato le dichiarazioni del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, che ha sostenuto che la Russia con le sue azioni tenta di "dividere la NATO." "Vorrei ricordare che abbiamo ripetutamente affermato che in Siria operiamo alla luce del sole, in modo trasparente e sulla base di informazioni verificate per distruggere gli obiettivi dei terroristi del Daesh (ISIS), così come altri gruppi terroristici che minacciano la Siria e l'intera regione del Medio Oriente, ma Stoltenberg, a quanto pare, non è pronto ad abbandonare i tentativi di distorcere deliberatamente i risultati e gli obiettivi dei raid russi in Siria. Agisce al 100% di proposito,"- ha dichiarato la Zakharova oggi in una conferenza stampa. Quando gli Stati Uniti dettano l’agenda ai media italiani. [ QUESTO REGIME MASSONICO BILBENDERG E USUCRATICO SATANICO, SPA BANCHE CENTRALI NWO, STA DIVENTANDO ASFISSIANTE! 0.03.2016( La Russia è il nemico, almeno secondo la maggior parte dei media italiani. Vista la famosa minaccia russa, è strano che in Italia circolino però così poche informazioni sulla Russia. Bisognerebbe stare in guardia e tenere gli occhi aperti! Le informazioni su Mosca e la sua politica estera sembrano a volte dettate per filo e per segno dall'ambasciata americana. La storica amicizia fra l'Italia e la Russia ovviamente non è mai andata a genio agli Stati Uniti e questo si rispecchia nella maggior parte dei media italiani. Tutto viene letto in un'ottica americana. Perché?
die SAUDI ARABIA

La Lega Araba ha dichiarato il gruppo sciita libanese Hezbollah un'organizzazione terroristica. SARANNO ANCHE TERRORISTI PER ISRAELE, OK! MA, HA DEL GROTTESCO CHE I PATROCINATORI DEL TERRORISMO MONDIALE DICHIARINO PROPRIO LORO TERRORISTA QUALCUNO! TUTTO QUESTO È TANTO PIÙ TRAGICO PERCHÉ È FATTO NEL MOMENTO IN CUI Hezbollah VINCE PER ASSAD CONTRO ISIS DAESH, Lo riferiscono i media egiziani. La decisione è stata presa dai ministri degli Esteri di quasi tutti i membri dell'organizzazione panaraba basata al Cairo, ha riferito l'agenzia di stampa egiziana Mena. Libano e Iraq invece si sono astenuti, esprimendo "riserve". Dieci giorni fa Hezbollah - che in Siria combatte al fianco del presidente Assad - era finito nella lista nera dei gruppi terroristi anche del Consiglio di Cooperazione del Golfo. In precedenza, l'Arabia Saudita, aveva tagliato 4 miliardi di dollari di aiuti al Libano per le sue forze di sicurezza.
die SAUDI ARABIA

io sono nell'osservatorio sul maritirio dei cristiani, da 30 anni circa, e posso garantire che gli islamici usano questa tecnica di terrorismo contro i non islamici: in modo sistemico! ] QUINDI LA SHARIA È L'ELEMENTO DISCRIMINANTE DEL RAZZISMO CONTRO I NON MUSULMANI! [ GINEVRA, 11 MAR - Lo stupro di donne come paga per i combattenti nel Sud-Sudan: è l'accusa contenuta in un rapporto dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nel giovane stato africano. "Fonti attendibili indicano che gruppi alleati al governo sono autorizzati a stuprare donne in sostituzione dei salari", afferma l'Onu. Anche gruppi di opposizione e bande criminali attaccano donne e ragazze. La scala della violenza sessuale è "scioccante" nel Sud-Sudan, afferma l'Onu: in soli cinque mesi l'anno scorso, da aprile a settembre, l'Onu ha registrato più di 1.300 segnalazioni di stupri in un solo dei dieci stati del Sud Sudan, lo Stato d'Unità, ricco di petrolio. "La portata ed i tipi di violenza sessuale - in primo luogo da parte del governo delle forze SPLA e le milizie affiliate - sono descritti con dettagli devastanti e spaventosi, cosi' come l'atteggiamento quasi disinvolto, ma calcolato, di coloro che hanno massacrato civili, distrutto beni e mezzi di sussistenza", ha detto l'Alto commissario Onu, Zeid Ra'ad
die SAUDI ARABIA

Donald Trump È IL MIO CANDIDATO! L'ex candidato alla nomination repubblicana Ben Carson ha ufficializzato il suo appoggio a Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Molte persone combattono per cambiare Washington, ma Donald Trump - afferma Carson - e' un leader con una prospettiva da outsider, con una visione, con gli attributi e l'energia necessarie per fare il presidente". "E' l'ora di unire il partito dietro il candidato che batterà Hillary Clinton e riconsegnerà il governo alle persone": con queste parole Carson ha espresso il suo endorsement a Donald Trump, lanciando un appello all'unita' del partito. L'intervento in un resort di Palm Beach, in Florida, accanto al tycoon newyorchese.
die SAUDI ARABIA

patriota Ida Magli, Omaggio agli Italiani ] CONTRO I MASSONI BELUSCONI TRADITORI D'ALEMA, UNA SOLA SATANICA FAMIGLIA GENDER! [ "Cancellare l'appartenenza a un determinato territorio, e all'identità di gruppo che questo comporta, significa cancellare il senso. Operazione di una violenza inaudita che nessuno scopo può giustificare" http://www.italianiliberi.it/  PRESENTAZIONE E OBIETTIVI:     Il Movimento politico e culturale “Italiani Liberi” si propone di difendere e rafforzare l’identità nazionale, storica e culturale degli Italiani e di ristabilire l’indipendenza dell’Italia uscendo dall’Unione europea. Vorrei tornare a essere italiano, in tutto e per tutto, con difetti e pregi, ricco o povero ma ITALIANO, un Italiano, 13/11/2011 “l’intelligenza sa di essere libera, quali che siano le coercizioni esteriori. Sa che la grandezza dell’Uomo è nel pensiero, e sa che c’è sempre almeno un altro uomo che lo afferra e lo trasmette.” Ida Magli, Omaggio agli Italiani
==================
Addio a Ida Magli. Roma, martedì 23 febbraio 2016. Nella notte di sabato scorso 20 febbraio si è spenta, serenamente, Ida Magli, confortata dall’affetto del figlio. Noi, suoi allievi e amici, ci ripromettiamo nei prossimi giorni di dedicare spazio al suo ricordo. Oggi ci è difficile, e ce ne scusiamo con i lettori che in ItalianiLiberi hanno sempre riposto fiducia. Il messaggio che Ida Magli ha lasciato a tutti noi è stato quello di difendere gli Italiani dalle menzogne e dall'odio contro la bellezza e l'intelligenza che nei secoli abbiamo creato. Il nostro  popolo - ci ricordava - ha sempre sofferto moltissimo per colpa dei governanti. Ida Magli ha dedicato tutte le sue forze a darci speranza e a combattere per l’Italia e la sua cultura, e ci ha lasciati col disappunto di non avere più tempo per “fare ancora qualcosa” per salvarci…
Questo sito continuerà a raccogliere la sua opera e i suoi articoli scritti negli ultimi venti anni, sia pubblicati, che inediti, perché considerati troppo “scomodi”. Speriamo che possano continuare a fornire un sicuro punto di riferimento e uno stimolo per continuare l’opera della grande antropologa.
Farewell to Ida Magli
Rome, february 23rd, 2016 http://www.italianiliberi.it/
Saturday night, february 20th, Ida Magli passed away peacefully, comforted by the love of her son.
In the next days we – her students and friends – will give more space to her memory.  Right now it is tough to do so, and we apologize to readers who always trusted ItalianiLiberi. The message that Ida Magli has left to all of us is to defend the Italians from the lies and the hatred against all the beauty and intelligence that we have created over the centuries. Our people - she used to said - has always suffered enormously because of its rulers. Ida Magli has devoted all her strength to give us hope and to prompt us to fight to defend Italy and its culture; she left us with the disappointment of not having had more time to "do something else" to save us ...
This website will continue to gather and collect her works and articles written in the last twenty years, both published and unpublished (when they were considered too "uncomfortable" or controversial). We hope that her writings will always be a reference point and an encouragement to continue the work of the great anthropologist.
die SAUDI ARABIA

QUESTA STORIA CRIMINALE SpA Rothschild Banca d'Inghilterra ( azionisti proprietà privata 1600 d.C. ) in realtà, È INIZIATA con lo spregevole assassino ENRICO VIII, tutto è in chiave anti-cristiana ( se qualcuno può ammettere, che, in realtà, lui, Enrico VIII era un vero cristiano) da allora, ad oggi i Paesi Europei mediterranei, dai farisei Enlightened ( anglo-americani ) proprietari di tutte le SpA Banche Centrali, hanno sempre visto, tutto il resto del mondo: e sono sempre stati considerati, da loro, come gli schiavi da sfruttare! Quì è anche, nata la Massoneria, quì è nato il luciferismo! LA MONARCHIa INGLESE è custore delle Chiavi dell'INFERNO! ] [ Usa ribadiscono 'relazione speciale' Gb, Dopo critiche di Obama a Cameron su gestione guerra in Libia, 11 marzo 2016
====
la NATO È DIVENTATA, IL RICETTACOLO DI TUTTE LE BESTIE: SATANISTI FARISEI MASSONI SALAFITI E NAZISTI, TERRORISTI ISLAMICI... ecc.. Pronunciandosi a favore della scarcerazione dei giornalisti di Cumhuriyet sotto processo per lo scoop sulle armi in Siria, Can Dundar ed Erdem Gul, la Corte costituzionale turca ha deciso "contro il Paese e la nazione". Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, tornando ad attaccare la Suprema corte più di due settimane dopo il rilascio dei reporter.
die SAUDI ARABIA

LE PAROLE del troione di OBAMA dette contro i Democratici, dopo essersi pulito le labbra dal sangue, sono di una perversione assoluta, DATO CHE È LUI CHE È IL SISTEMA USUROCRATICO, TECNOCRATICO, SPA FINANZIARIO, E MASSONICO CHE HA CORROTTO E DEFORMATO TUTTE LE COSE!   Poco prima, ad un comizio a St. Louis, nel Missouri, la polizia aveva arrestato 31 persone. Intanto, Barack Obama definisce la campagna presidenziale dei candidati repubblicani "una fantasia, scherni da cortile scolastico, un network di home shopping'', e ha citato Trump come ''il tizio che è sicuro che sono nato in Kenya''. A suo avviso, il magnate è ''la distillazione di ciò che è successo nel loro partito in oltre un decennio...Questo e' il messaggio che è stato alimentato: che tu neghi l'evidenza della scienza, che il compromesso è un tradimento".
die SAUDI ARABIA

il Regno di Dio in ISRAELE, subisce violenza, ed è pronto a reagire! ] [ Isaia 14:22. 22. Io mi leverò contro di loro, dice l’Eterno degli eserciti, sterminerò di Babilonia SPA NWO OGM NWO, il nome, ed i superstiti, la razza e la progenie, dice l’Eterno.
2 Maccabei 2:22. 22. a riconquistare il tempio famoso in tutto il mondo, a liberare la città e a ristabilire le leggi che stavano per essere soppresse, quando il Signore si rese loro propizio con ogni benevolenza:
LO SANNO TUTTI JHWH è UN RAGAZZO DI PAROLA, CERTO DOBBIAMO AMMETTERLO, A VOLTE SI PRENDE DEL TEMPO, MA, NESSUNO LO PUò DUBITARE LUI MANTIENE SEMPRE LA SUA PAROLA! .. infatti è scritto: "se tarda a venire? tu attendilo perché di certo lui verrà!"
IO SO CHE TU SARAI MOLTO FELICE QUANDO TI TROVERAI DI FRONTE A LUI.. RALLEGRATI lui è vicino!
die SAUDI ARABIA

COME SALMAN ED ERDOGAN SHARIA POSSONO DIRE: "SE, DEI CANNIBALI FARISEI SACERDOTI DI SATANA, TRUFFA SPA ALTO TRADIMENTO: LUCIFERISMO, LORO POSSONO PARLARE AL PAPA IN QUESTO MODO, PERCHÉ NON DOBBIAMO FARE GLI IPOCRITI ASSASSINI SHARIA CALIFFATO, ANCHE NOI? " WASHINGTON, 12 MAR - Il segretario di Stato Usa John Kerry ha espresso, anche a nome del presidente Obama e del popolo degli Stati Uniti, le ''più calde congratulazioni'' a Papa Francesco in occasione del terzo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Dopo aver ricordato la prima visita in Usa di Bergoglio lo scorso autunno, Kerry manifesta la gratitudine degli Usa per il ruolo del Papa nel rinnovare i rapporti diplomatici americani con Cuba e il suo supporto per i negoziati di pace tra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie (Farc). ''Io credo - prosegue la nota - che gli americani - cattolici e non - condividano la convinzione di sua Santità che dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere l'ambiente del nostro pianeta, sostenere il bene comune, promuovere la libertà di religione, prendersi cura dei rifugiati e di coloro che sono svantaggiati, e battersi per la giustizia e la pace''.
die SAUDI ARABIA

1/2 ] LO RIAFFERMO, io sono la amnistia universale, io non ucciderò nessuno, circa i delitti che sono stati commessi fuori del mio regno! OGNI PECCATORE DOVRÀ AFFRONTARE IL TRIBUNALE DI DIO, E DA QUESTO PUNTO DI VISTA, È MEGLIO AFFRONTARE IL GIUDIZIO DEGLI UOMINI, CHE NON IL GIUDIZIO DI DIO! ed io non voglio passare il mio tempo a fare il macellaio, anche perché, il sistema SpA massonico ed islamico usurocratico ha corrotto le coscienze degli uomini, facendo commettere loro delitti che loro mai avrebbero voluto commettere.
2/2 ] LO RIAFFERMO, io non ho uno scopo ideologico religioso o personale da perseguire, ecco perché, per me l'esercizio del potere è una sofferenza, un castigo! Già, affinché il genere umano possa ritornare a vivere e a sperare, io pago per delitti istituzionali che altri hanno commesso
die SAUDI ARABIA

#Mario #Draghi, SpA BCE ] se, NOI vogliamo parlare di giustizia, 1. NOI DOVREMMO RIVALUTARE IL COSTO DELL'EURO PER L'ITALIA, CONSIDERANDO ANCHE, LA SUA ECONOMIA SOMMERSA, CHE UNA CRIMINALE TASSAZIONE HA GENERATO! QUINDI DOBBIAMO RISARCIRE LA ITALIA PERCHé HA PAGATO, L'EURO IN TUTTI QUESTI ANNI IL 40% IN più. DEL SUO VALORE! 2. MA, adesso, in modo strutturale, tu devi mettere mano alla sistemazione complessiva, di tutti i mutui ipotecari, possibilmente: azzerando, eliminando e ristorando per gli stessi, tutti i tassi di interesse: ed imponendo agli istituti di credito una rettificazione d'ufficio: DI TUTTI I MUTUI IPOTECARI! ] conclusione [ OPPURE, TU VUOI VEDERE SUICIDARSI, ANCORA, MIGLIAIA DI PERSONE?
die SAUDI ARABIA

from Mahdì lorenzoAllah ]  #SALMAN, #ERDOGAN, #SHARIA ] affronta sfide globali FMI NWO FED SPA OGM 666 SHARIA GENDER [ MA, COME VOI VI PERMETTETE, di mettere a morte, così tanti cristiani innocenti, in tutto il mondo, che, loro non hanno un solo rappresentante politico (tranne me) che li possa proteggere e rappresentare?  VATICANO – YEMEN, Papa: Il massacro delle suore di Madre Teresa, un atto diabolico e insensato. In un messaggio a firma del Segretario di Stato, Francesco esprime “shock” e “profondo dolore” per la morte di quattro Missionarie della Carità e altre 12 persone, uccise in una casa per anziani di Aden. “In nome di Dio, chiedo a tutte le parti di rinunciare alla violenza e rinnovare l’impegno per il popolo dello Yemen”.
die SAUDI ARABIA

LA LEGA ARABA SHARIA, SI NASCONE DIETRO LE SPALLE di suoi servizi segreti, DAESH ISIS SHARIA, PER POTER COMMETTERE TUTTI I CRIMINI IMPUNEMENTE! ] io propongo di sterminare tutti in ARABIA SAUDITA! [ Daesh ha usato armi chimiche a Taza nel sud dell'Iraq 10:37 12.03.2016(Fonti delle milizie sciite riferiscono di due missili armati con le sostanze tossiche lanciati dall'insediamento di Kasbah al-Bashir. L'ISIS [Daesh] ha usato armi chimiche nell'attacco alla città settentrionale irachena di Taza. Lo ha riferito al-Hashd ash-Shaabi, portavoce delle milizie sciite. Il mese scorso il direttore della CIA John Brennan, aveva spiegato come fossero state impiegate armi chimiche sia in Siria che in Iraq, come il Daesh aveva la capacità di usarlo, come di esportarlo facilmente nei Paesi occidentali.
"Il territorio a sud di Taza è diventato è stato oggetto di un attacco pesante condotto da militanti del Daesh. Durante l'attacco, i terroristi hanno lanciato due missili armati con le sostanze tossiche dal [l'insediamento di] Kasbah al-Bashir". lo ha dichiarato Ali Huseini all'emittente televisiva al Sumaria. Huseini ha aggiunto che le autorità irachene dovrebbero adottare le misure necessarie a fornire la regione con la sicurezza necessaria, e liberare la regione controllato dallo Stato Islamico: http://it.sputniknews.com/mondo/20160312/2260311/daesh-attacco-taza-iraq-armi-chimiche.html#ixzz42gKhMb5f
die SAUDI ARABIA

L'Unione Europea ha deciso di prorogare le sanzioni contro i cittadini russi. i tecnocrati massoni farisei USA Bildenberg regime: SpA Banche CENTRALI, dichiarano che, la sovranità non appartiene più al popolo, e che, anzi loro devono essere felici quando la CIA fa un golpe cecchini a Maidan Kiev: per insediare la NATO! ] I NUOVI VALORI DI SATANA PEDOFILIA POLIGAMIA GENDER GAY LOBBY, E TUTTE LE PERVERSIONI SESSUALI DI MAOMETTO: UN SOLO HAREM [  12.03.2016. La lista degli individui colpiti dalle sanzioni è stata ridotta di tre persone poiché decedute. La proroga delle sanzioni entrerà in vigore il 13 marzo. La decisione dell'UE di prorogare fino al 15 settembre le sanzioni individuali contro le persone fisiche e giuridiche della Federazione Russa e dell'Ucraina, considerate da Bruxelles responsabili di «minare l'integrità territoriale» ucraina, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Formalmente la proroga delle sanzioni contro 146 cittadini e 37 persone giuridiche è stata fissata con la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo, ed è stata approvata senza sottoporla ai ministri dell'Interno e ai ministri della Giustizia degli stati membri dell'UE. «La decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale» specifica la pubblicazione. Dalla lista degli individui colpiti dalle sanzioni sono state rimosse tre persone che non sono più in vita. Come conferma la pubblicazione, si tratta dell'ex capo del GRU Igor Sergun, di un membro della Camera Civica della Crimea Yury Zherebtsov e il comandante del reggimento cosacco della auto proclamata Repubblica Popolare di Luhansk Pavel Dremov. Secondo fonti Pavel Dremov è morto il 11 dicembre 2015 quando la sua auto è stata fatta saltare in aria mentre era in viaggio il giorno dopo il suo matrimonio.  Inoltre, l'UE ha apportato cambiamenti nella lista riguardanti 46 persone fisiche e 11 giuridiche: http://it.sputniknews.com/mondo/20160312/2260002/ue-sanzioni-persone.html#ixzz42gIGFyfV
die SAUDI ARABIA

from Mahdì lorenzoAllah ]  nella LEGA ARABA? Questo omicidio non sarebbe mai potuto succedere!  [ adesione della Chiesa cattolica, associazioni e dirigenti politici. Un vero e proprio successo per l'hashtag #NiUnaMenos che è riuscito a coinvolgere anche associazioni cilene e uruguaiane. #‎ViajoSola‬, diventa virale il caso delle argentine uccise in viaggio da sole. La barbara fine di Marina Menegazzo e Maria Jose' Coni porta allo scoperto i rischi che corrono le giovani turiste nel Paese
die SAUDI ARABIA

from Mahdì lorenzoAllah ]  Lega Araba, #Hezbollah gruppo terroristico [ non c'è dubbio che Hezbollah, sia un gruppo terroristico, inftti tutta la #LEGA #ARABA #sharia è un solo terrorismo islamico nazista omicidio a tutti!
die SAUDI ARABIA

from Mahdì lorenzoAllah ]  tutti sono consapevoli circa il mio ministero politico universale, io non riesco ad odiare, anzi: io omo tutti come amo me stesso, perché, noi siamo un solo organismo vivente, dove JHWH è la fonte della vita! TUTTI QUELLI CHE VERRANNO DA ME SARANNO PERDONATI, RISTORATI E RIGENERATI! Dio ha detto: "soltanto Satana è il colpevole" ECCO PERCHÉ, IO HO DECISO DI FARE DEL MALE SOLTANTO A SATANA!  ===== [ my holy JHWH ] [ sai cosa mi hanno detto in molti? "dimostra di essere Unius REI, salva il mondo, da solo!" Così, io devo fare tutto il lavoro, e loro non vogliono muovere un dito, nessuno si vuole compromettere: "ti prego uccidili!"
die SAUDI ARABIA

from Mahdì lorenzoAllah ] io posso dirigere i lavori del Concilio islamico: perché io come: Unius REi? io appartengo ad ogni religione!  [ è necessario considerare come l'ISLAM sharia Coranico sia un nazismo incompatibile con la sopravvivenza del genere umano! ED È INQUIETANTE CONSIDERARE, COME, NEANCHE I MUSULMANI LAICI OCCIDENTALI, METTANO SOTTO CONDANNA LA LEGGE DELLA SHARIA, E QUESTO È INDICATORE DI: UN COMPLOTTO ISLAMICO, o di una infestazione demoniaca ( ipocrisia menzogna e dissimulazione di tutti i musulmani del mondo! ) contro il pluralismo, la libertà e la identità dei popoli! Quando i farisei anglo-americani avranno fatto sterminare dagli islamici, tutti i cristiani del mondo, poi, metteranno sotto inchiesta l'ISLAM a livello mondiale per sterminare tutti i musulmani, anche. Ecco perché, il mio ministero politico universale si chiama anche lorenzoALLAH perché, io come Mahdì, io posso rinnovare e riformare l'ISLAM in chiave laica! Affinché, l'ISLAM sia ridimensionato come una qualsiasi positiva religione monoteista, e non abbia più una incidenza criminale, nella vita dei popoli, attraverso il delitto della sharia che è il delitto violazione e soppressione di ogni diritto umano. it is essential to do a council Islamic! è indispensabile fare un concilio islamico! I can direct the work of the Islamic Council, because, I like: unius REI? I am of every religion!

NEL CASO IN CUI, QUALCUNO SI SIA PERSO QUALCHE COMMENTO PRECEDENTE? tutti i satana già lo sanno, IO SONO IL RE DI ISRAELE! ] [ #SALMAN #ROTHSCHILD, #BUSH #ERDOGAN, #OBAMA #MERKEL #GENDER #ANALE #SODOMA, all #HORROR #FAMILY, all #PERVERSIONI #SESSUALI, #PEDOFILIA #POLIGAMIA ] quindi, io mi devo mettere in un bombardiere, andare sulla LEGA ARABA e sparare ad una persona, che, io non conosco, e che lui non mi ha fatto niente, e magari lui è un santo musulmano, compassionevole e pacifista, SOLTANTO PERCHÉ LA VOSTRA SCIENZA DI SATANA HA DETTO DI FARE COSÌ? perché non vi sparate tra di voi, li nella piramide occhio di lucifero?
die SAUDI ARABIA

un soldato francese in Crimea (1855 dC ): "quando un russo viene contro di te con la baionetta, io ti consiglio di cambiare strada!" Nikita Mikhalkov: a difesa della Russia e dei russi. PandoraTV 4.829 Pubblicato il 13 gen 2016. La puntata numero 38 di Bessagon tv, la trasmissione di Nikita Mikhalkov in onda su Rossiya24, è stata respinta dal canale di stato russo, censurata. Si parlava della vicenda di un noto giornalista russo che aveva usato toni pesantemente offensivi nei confronti della Russia stessa e dei russi. Pandora Tv propone, tradotta in italiano, la trasmissione respinta da Rossiya24 e diffusa tramite You Tube da Mikhalkov e il suo staff. Traduzione: Matteo Peggio, Edizione e Voice Over: Adalberto Gianuario https://youtu.be/fspwXt1JCC8
die SAUDI ARABIA

LA SCRISTIANIZZAZIONE DI ASIA AFRICA E MEDIO ORIENTE: è UN COMPLOTTO SAUDITA SALAFITA, FARISEI SPA FED Talmud USA! ] VOI SIETE SOLTANTO UN CONTENITORE PIENO DI DEMONI E SPIRITI MALIGNI! [ Christian migrants find discrimination follows them to Europe ] e se i miracoli che sono scritti nella Bibbia SONO VERI? IO HO GIURATO DI FARVI DEL MALE! IO FARò DI VOI IN ETERNO LO SPETTACOLO DELLA VERGOGNA! Published: Feb. 17, 2016. The camp in Grande-Synthe, northern France, hosts around 2,500 to 3,000 migrants. World Watch Monitor. Christians among the thousands of Middle Eastern migrants who have fled to Europe have discovered that a familiar burden has followed them: religious harassment. Some Christian migrants have been subjected to discrimination, harassment and violence from Muslim migrants with extremist views. One Iranian convert to Christianity was murdered. The phenomenon has been observed in various locations across Europe, including in the camp of Grande-Synthe in northern France, where Iranian converts have been targeted by migrants from Iraq. The situation has raised great concerns among local churches, which are now supporting migrants by supplying them with food, clothing, and, in some cases, even shelter. It all started at the turn of the year, recalls Philippe Dugard, the Pastor of Église Evangélique du Littoral, or EEDL, a church in the neighbouring town of Saint-Pol-sur-Mer, which has spearheaded the relief effort in Grande-Synthe. “Between November and December, there was a group of Iranians who confessed their belonging to Christ, who started to attend our church. Some were Orthodox, while others said they were Christians but were not truly converted. But we got to know them, and we felt they had a real spiritual thirst,” he said. “And then one evening [14 December], we were informed that two of them were stabbed and the whereabouts of a third one was unknown. “We then said that as Christians we cannot leave them alone in that situation, and the victims themselves told us that they no longer wanted to stay in the camp, as they felt threatened.”
The incident marked the beginning of EEDL’s support for migrant victims of persecution.
For the next few days, the victims were put up in hotels, before they were moved to a church in Dunkirk, the closest city to the camp.
Just one of the victims from the initial group remains, a 29-year-old who wished to remain anonymous. “Generally the Kurdish mafia in the camp are against Christians,” he said. “When we gave our money to them for them to help us to go to England, they didn’t help us and they just stole our money and did not give it back. Then they attacked us and called us kafir [infidels] and dirty. They came and cut me with a knife and they beat my friends.” He said there are still some Christians in the camp, but that many are too scared to speak about their faith. “Yes, there are still some Christians there in the camp,” he said, “But they don’t prefer to stay there beside these strong Muslims. They are so racist, they just want to clear the camp to be without Christians.” He added that a mosque has been created in the camp, and that the Call to Prayer resounds around the camp every day, but unlike the nearby Calais camp, there is no church. An explosive cocktail
 Located in the northwest of France, beside the English Channel, the camp of Grande-Synthe hosts around 2,500 to 3,000 migrants – mostly Kurds from Iraq and Syria, but also some Iranians.
Tensions and other forms of violence are common in the camp, said a social worker, who wished to remain anonymous for fear that the report could impact upon his work with the Christians. Ethnic differences have created tension in the camp between the Iraqis and Iranians, of whom there are only around 50. The thousands of Iraqi Kurds are mostly Muslim, while some of the Iranian minority are Christians. Some of them attend local churches secretly, because they are scared of the Muslim migrants and smugglers, who hold sway within the camp. Night raids, theft and violence are among the common threats.
On the night of 14 December, a knife attack left several Christians injured. One of them, a 19-year-old named Mohammad, was murdered. The local police were informed and an investigation is underway. Police did not respond to World Watch Monitor requests for information about the investigation. A staff member at the Mayor’s office in Grande-Synthe said there is no security problem in the camp, which she said is open to external visitors. However, police now patrol the entrance. On 26 January, a shooting between rival gangs of smugglers erupted, prompting a huge police deployment around the camp. Security checks are now carried out at the entrance of the camp, and visitors must acquire prior authorisation from the Mayor’s office. There are some who fear members of the so-called Islamic State may be among the migrants, intent on radicalising other migrants and imposing Sharia inside the camp. A settled tension
Local churches are providing food, clothing and, in some cases, shelter for migrants.
LEGGI TUTTO: https://www.worldwatchmonitor.org/2016/02/4305685/
====================
SANTO PROPOSITO: molto bene! subito SOVRANITà MONETARIA! allora, voi non pagate più ad interesse il denaro a Rothschild, smettete di sputare nella Massoneria contro la Costituzione, e di raccogliere il 70% delle nostre tasse per Rothschild il FARISEO SATANISTA! ] [ Renzi a Parigi, cultura contro terrorismo, 'Non possiamo limitarci solo alla sicurezza'
============
Usa: omaggio Obama a Nancy Reagan! il NOSTRO CREATORE JHWH HOLY PERDONI I SUOI PECCATI LA ACCOLGA NEL SUO REGNO DI GIOIA E AMORE A TUTTI! ] [ Poi Obama ha riconosciuto che Nancy Reagan "ha ridefinito il ruolo della First lady degli Stati Uniti", aggiungendo al ruolo di "consigliera fidata" del marito e di "elegante padrona di casa della nostra nazione" quello di "appassionata sostenitrice" di molte cause sociali e sanitarie: dalla lotta contro droga e alcol al supporto dei veterani, dalla promozione della mammografia dopo la sua battaglia contro il cancro al seno a quella della ricerca su cellule staminali e Alzheimer. Infine ha rievocato la sua professione di attrice e, fuori degli schermi, il ruolo avuto nella "vera storia d'amore hollywoodiana" con il marito.
================
QUESTA è UNA DECISIONE SOVRANA del POPOLO nel DONBASS, la Russia non è parte in causa, più di me! ma, per parte del mio Ufficio: io pretendo che Kiev: rimuova tutte le MINE MOGHERINI ONU MERKEL PRAVY SECTOR BILDENBEG: tutte mine: anti-carro, anti-uomo, e anti-bambino! 2. riconosca la secessione della CRIMEA! Kiev vuole sostituire i leader delle zone incontrollate del Donbass. 12.03.2016(Il leader del movimento «Scelta ucraina», Victor Medvedchuk, ha proposto un piano per la creazione nel Donbass delle amministrazioni guidate da persone che soddisfino Kiev e Mosca. Sabato il settimanale ucraino ZN.UA ha scritto che il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha espresso interesse per il piano del leader del movimento civico «Scelta ucraina» Victor Medvedchuk, il quale ha proposto la creazione nelle regioni di Donetsk e Luhansk (non controllate Kiev) amministrazioni, guidate da persone che soddisfino Kiev e Mosca: http://it.sputniknews.com/mondo/20160312/2261438/kiev-amministrazioni-donbass.html#ixzz42hJfAjvl
==============
12.03.2016) Il 12 marzo viene celebrata la Giornata mondiale contro la cyber-censura. ( ok! ALLORA, VOI DOVETE CELEBRARE ME: Unius REI, perché, IO SONO IL PIù CENSURATO AL MONDO! i FARISEI, MENTRE pensavano di far uccidere ISRAELE, adesso stanno cambiando idea, e pensano che è meglio fare uccidere la ARABIA SAUDITA, infatti io sono il Re di ISRAELE, che, loro non sono riusciti a sconfiggere! ] [ Internet è uno strumento fondamentale per la libertà di espressione e ha cambiato tutto anche nel giornalismo. Nell'era dei social network nasce infatti uno spazio per il dibattito e il confronto fra i lettori e il giornalista. Informarsi in rete diventa un processo sempre più attivo, il controllo delle fonti e le informazioni è "responsabilità" del lettore e non più dei giornali come una volta. Con i social è cambiato l'approccio stesso all'informazione: http://it.sputniknews.com/opinioni/20160312/2262313/giornalismo-web-liberta-espressione-social-network.html#ixzz42hLzwUcV
==========
tutti i delitti nazisti golpisti di CIA NATO, di: MERKEL e MOGHERINI: i lecchini di Massoni D'Alema, Rothschild Bildenberg: tutti i satana del FED NWO l'Anticristo! CRIMEA, LA STRADA VERSO CASA [1° parte] PandoraTV, Pubblicato il 11 mar 2016 [ questa è la verità!!! non quello che dicono in tv media venduti, burattini manovrati dagli usa. indignazione totale per l'europa. grande presidente putin premio nobel per tutto quello che sta facendo. ] Pandora tv propone in versione italiana un documentario che nessuna tv italiana manderà mai in onda: "Crimea, la strada verso casa" racconta, con dovizia di immagini, documenti e testimonianze dirette, come si svolsero i fatti che, subito dopo il colpo di stato di Maidan, portarono al ritorno della Crimea nei confini della Federazione Russa. https://youtu.be/vAz65bMa66Y
=============
come ERDOGAN sharia salafita, deve aiutare ISIS sharia salafita? come ERDOGAN può violare impunemente la tregua? come ERDOGAN può dimostrare: la necessità di questa sua personale guerra genocidio guerra, contro i curdi irachemi e siriani? ANKARA, (TURCHIA), 12 MAR - Raid aerei dell'aviazione turca oltre, il confine sul nord dell'Iraq hanno ucciso almeno 67 militanti del Pkk. Lo riferisce oggi l'Anadolu precisando che gli attacchi sono avvenuti il 9 marzo. Secondo l'agenzia 14 F-16 e F-4 hanno anche distrutto depositi di munizioni, bunkers e nascondigli del Partito dei lavoratori del Kurdistan Pkk in cinque aeree del nord Iraq.
===========
SALMAN sharia ERDOGAN ] ALLAH akbar, vi ha detto: " voi dovete comprare, come schiavi goy, il vostro denaro ad interesse da Rothschild Spa Gmos talmud AGENDA, così, voi vedrete quanti martiri cristiani innocenti schiavi dhimmi, lui vi farà uccidere per il mondo sharia califfato cazzo troia della tua bestia Ummah Mecca Kaaba: morte a tutti gli infedeli, punisci forte, tutte le vagine delle bambine spose: harem poligamia, ciola maometto: per fare il genocidio degli israeliani goy: senza genealogia paterna!"
***********
SALMAN sharia ERDOGAN ] il mio principale nemico? lo stato massonico: senza sovranità monetaria di ISRAELE, ovviAmente, ma, voi non dovevate complottare con: SPA FED Rothschild il FARISEO SPA Fmi, per fare il massacro di tutti gli israeliani! NO! QUESTO NON LO DOVEVATE FARE!
*****************
SALMAN sharia ERDOGAN ] OVVIAMENTE, è soltanto perché, voi siete due TAKFIRI sharia genocidio, che, io non sono riuscito ancora ad uccidere: quella falsa democrazia massonica, senza sovranità monetaria di ISRAELE, che, lui il massone coglione, non ha nessun diritto di stare in PALESTINA! ] [ lorenzoAllah Mahdì Palestina: YES! i am only ME, I AM HOLY ISLAM: ONLY! shalom salam: UNIVERSAL BROTHERHOOD!
********************
11 mar 2016. Brasile: colpo di stato mediatico-giudiziario ] https://youtu.be/IEVsfVal5vg LA FINANZA SPA FED IMPERIALISTA, AGGREDISCE I PAESI DELLA AMERICA LATINA CHE ASPIRANO ALLA PROPRIA SOVRANITà!  [ Con l’arresto di Lula, un nuovo tentativo di golpe in Brasile, che segue di tre mesi la richiesta d’impeachment per la presidente Dilma Rousseff. Ma questa volta il colpo di zappa sembra essere andato sui piedi dei golpisti: ancora una volta il processo sociale torna alla ribalta con grande potenza e offusca gli scenari fasulli che i media controllati dalle oligarchie avevano preparato per la rappresentazione. Il Partito dei Lavoratori, dopo i momenti di difficoltà vissuti nei mesi passati, ritrova la forza e la volontà di ricompattarsi, e ritrova il sostegno di altri partiti progressisti, di movimenti sindacali e dello storico movimento dei Senza Terra. http://www.pandoratv.it/?p=6215
****************
spa GMOS AGENDA TALMUD NWO kabbalah, magia nera, FED, TRILATERALE SPA CLINTON HILLARY Rothschild Bildenberg: regime Gezabele UK Queen, GENDER SODOMA; Obama SPA Banche Centrali ] [ hei tu Satana, ] circa, ISRAELE? in PAELESTINA? JHWH li ha liberati dalla schiavitù dell'EGITTO, e voi ne avete fatti degli schiavi del signoraggio bancario, che sharia cazzo devono morire!
==================
LE NOTIZIE AI TG ITALIANI? SONO UNA BANANA NEL GENDER DARWIN, DEL POPOLO PECORA: schiavo, truffa, alto tradimento, del signoraggio bancario SpA Banche Centrali! ma, SE, tu VUOI SAPERE COSA SUCCEDE NEL MONDO? DEVI SAPERLO CERCARE IN INTERNET! QUESTA SINAGOGA DI SATANA SISTEMA REGIME Trilaterale MASSONICO BILDENBERG? FARà UNA BRUTTA MORTE! Sierra Leone, no del presidente alla legge sull'aborto. Per la legge, approvata unanimità, è il secondo stop in 3 mesi
======================
Barack #Obama #leader europei, #Cameron, #Hollande, #Jean-Claude #Juncker, #Merkel, #Donald #Tusk, #MASSONI, #BANCHIERI, #CIA, #NATO, #RENZI, #MOGHERINI, #POLITICI, #D'ALEMA, #BILDENBERG, #Martin #Schulz, #Wolfgang #Schäuble, ] [ giuro, che questa brutta storia di sangue INNOCENTE? sarà la storia TRAGICA di sangue dei vostri figli! ] [ #Donbass: #Ucraina prepara l’offensiva contro #RPD e #RPL ] [ 1. IN BASE A QUALE LEGGE, VOI AGGREDITE UN POPOLO COSTITUZIONALMENTE ORGANIZZATO IN MODO PLEBISCITARIO? 2. IN BASE A QUALE RISOLUZIONE ONU? 3. IN BASE A QUALE LEGGE VOI AVETE LEGALIZZATO UN GOLPE IN UCRAINA? [ 12.03.2016, Il ministero della Difesa della autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk ha dichiarato l’esercito ucraino si sta preparando ad operazioni offensive. Le forze di sicurezza ucraine hanno iniziato l'evacuazione della popolazione di Marinka per preparare le manovre offensive contro la autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Lo ha dichiarato sabato ministero della difesa della RPD. «Al fine di preparare le attività offensive sulle posizioni della RPD, le forze di sicurezza ucraine hanno iniziato l'evacuazione dei civili di Marinka», ha detto il ministero della Difesa all'agenzia di informazione «Donetsk». L'interlocutore dell'agenzia ha precisato che in connessione con l'aggravarsi della situazione la RPD «radunerà le riserve sulla linea del fronte ad ovest di Donetsk». Nell'aprile 2014 il governo ucraino ha lanciato un'operazione militare contro la RPD e la RPL, le quali si sono autodichiarate indipendenti dopo un colpo di stato in Ucraina nel febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, le vittime del conflitto sarebbero più di 9 mila. La risoluzione della situazione nel Donbass si discute nel corso delle riunioni del gruppo di contatto a Minsk, che dal settembre 2014 ha già approvato tre documenti che regolano le operazioni di de-escalation del conflitto, tra cui l'armistizio. Tuttavia, dopo gli accordi per la tregua, tra le parti in conflitto continuano gli scambi di fuoco: http://it.sputniknews.com/mondo/20160312/2263102/donbass-offensiva-ucraina.html#ixzz42id0CnK7
ERDOGAN HA COMPRATO IL LORO PETROLIO E SALMAN LI HA PAGATI! Iraq, attacco chimico dell'Isis a Kirkuk: 600 civili feriti. Morta una bambina di 3 anni, centinaia di persone in fuga
===================
tutti possono protestare pacificamente fuori nella strada, ma, se interrompono un dibattito politico devono essere arrestati, e devono pagare tutte le spese del congresso! ] [  WASHINGTON, 13 MAR - Dopo la cancellazione di ieri del comizio di Chicago nuove proteste hanno accompagnato il tour elettorale di Donald Trump, senza tuttavia registrare tensioni tali da far annullare gli appuntamenti. Dopo le tappe in Ohio e Missouri, la polizia è dovuta intervenire a Kansas city per separare un folto gruppo di contestatori riusciti ad entrare all'interno della sala e i supporters del magnate. Una decina le interruzioni durante il suo discorso. Trump ha chiesto ai suoi di non reagire ma ha poi aggiunto che comincerà ad incoraggiare le denunce contro i contestatori. "Spero che questa gente sia arrestata, perchè, onestamente, dovrebbe esserlo". Per oggi una nuova manifestazione di protesta è prevista a Bloomington, cittadina dell' Illinois con circa 80.000 abitanti, e le autorità locali hannno già annunciato un rafforzamento dei controlli di polizia.
==================
FUORI I MASSONI REGIME NATO BILDENBERG SPA CIA FED: I TRADITORI: FUORI! VARSAVIA, 12 MAR - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Varsavia e in altre città polacche per protestare contro le mosse del governo che hanno paralizzato la corte costituzionale e che molti vedono come una minaccia allo stato di diritto nel Paese. Il governo, infatti, si rifiuta di riconoscere la sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la riforma della consulta del governo, provocando di fatto una crisi nel Paese. La manifestazione più ampia si è avuta nella capitale dove una grande folla ha marciato davanti al tribunale costituzionale e poi verso il palazzo del presidente. I manifestanti hanno voluto mostrare il loro sostegno alla Corte e chiedere allo stesso tempo al partito al potere di tornare sulle proprie decisioni che hanno minato la capacità della Corte di agire come organo di controllo sull'esecutivo.
============== ***********

THE big big DIRECTOR: of YOUTUBE Sinnek1 MASTER more GENERAL: THE high PRIEST OF SATAN, into high NWO pyramid of LUCIFER SPA FED CIA cannibals, Bush Owl at Bohemian grove, he became ill, and, he failed fired: now become: the failed 187AUDIOHOSTEM, i did lay off to him, because, 666, was led by the Holy Spirit to mental imbalance, he said me: [You're On A Hopeless Quest]
========
IL DIRETTORE GENERALE DI YOUTUBE Sinnek1: IL sommo SACERDOTE DI SATANA del NWO piramide di LUCIFERO, Bush al Gufo Bohemian grove, diventato il malato e fallito licenziato: 187AUDIOHOSTEM, lui, fatto licenziare da me, perché portato dallo SPiriTO SANTO allo squilibrio mentale, mi ha detto: [You're On A Hopeless Quest]
******************
**********
di Carlo Sibilia, M5S Camera. Tocchi la connessione tra banche e governo e...TAC...scatta la censura. Una censura neanche troppo velata. Uno stop dettato dalla paura delle conseguenze delle mie parole. "Però ci dobbiamo fermare Onorevole Sibilia perché non avendo più il contraddittorio non posso lasciarla troppo..." Troppo cosa? Troppo libero di dire la verità? Troppo libero di rappresentare i fatti per come sono e non avere dall'altra parte uno del governo che controbilancia dicendo una bugia? Tutti sanno che il governo italiano è un burattino dei banchieri. Altrimenti non si spiegherebbe come in 3 anni sia stato capace di realizzare almeno sei provvedimenti a favore delle banche e zero per pensionati, partite iva, famiglie e disoccupati.
1) Decreto Imu/Bankitalia che ha dato sette miliardi alle banche private
2) Accorpamento banche popolari (le uniche che fornivano credito alle PMI)
3) Accorpamento banche di credito cooperativo
4) Bail-in che mette a rischio i conti correnti dei cittadini in caso di perdita delle banche
5) Esproprio della casa senza passare dal tribunale in caso paghi in ritardo 7 rate del mutuo
6) Salva Banche (tra cui banca del papà del Ministro Boschi).
Tutti lo sanno, ma dirlo in radio, in diretta, è un problema per il sistema, perché fa pensare il cittadino che sta tornando da una faticosa giornata di lavoro. E capire, dati alla mano, che i partiti e le banche stanno vivendo alle spalle dei suoi sacrifici fa veramente incazzare e magari iniziano ad agire. E questo per il sistema è un problema. Iniziano a capire che in parlamento c'è una forza che tutela i suoi interessi e non quelli delle banche. E questo, per il sistema, è un problema. EMBED Video
 http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/03/10/sibilia-m5s-parla-delle-banche-e-la-rai-lo-censura/